Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výskumná infraštruktúra SAV

Mikroskopia a mikroanalýza

Mikroanalýza

Elektrónová – Field Emission (FEG)

Chemická – EDS

Chemická – WDS

Povrchová – EBSD

Mikroskopia

Atómová – silová AFM

Elektrónová

Elektrónová – (Low vacuum / High vacuum; LV/HV)

Elektrónová – Field Emission (FEG)

Fluorescenčná – invertovaná

Fokusovaný ionový zväzok FIB

Konfokálna – nízkovákuová

Optická

Transmisná TEM / HRTEM / S-TEM