Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výskumná infraštruktúra SAV

Monitoring

Georadar

Monitoring geomorfologický a hydrologický

Elektronická tomografia

Limnológia jazier – plávajúca plošina s jadrovačom, sub-bottom profiler

Prietoky

Prúdenie, zrnitostná analýza, morfológia

Monitoring priestorov / gravimetria a mikrogravimetria

Národná sieť seizmických staníc SR / monitoring a analýza zemetrasení a otrasov

Observatóriá Astronomického ústavu

Kamerové systémy pre pozorovania meteorov a bolidov

Koronografia Slnka