Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výskumná infraštruktúra SAV

Digitálne spracovanie informácií / Výkonové počítanie

Digitálne spracovanie obrazu a textu / spracovanie informácií / diaľkový prieskum

GIS technológie

Veľkoplošný skener a tlač / 3D technológie

Zameriavanie polohy bodov, línií a plôch

Elektrónová litografia

Gridové a cloudové počítanie

Laboratórium mobilnej robotiky

Návrh digitálnych obvodov a ich testovateľnosť

SIVVP – vysoko výkonové počítanie