Evaluácia, akreditácia v SAV

 

    Meta-Panel meeting July 18, 2016

    Presentation of Institutes


    1. Oddelenie vied o neživej prírode

    2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

    3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre