Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  SSSI 2020 is the 11th international conference in the series of the Solid State Surfaces and Interfaces conferences Zámok Smolenice, Slovensko 23.11.2020 26.11.2020
   XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov Trnava 25.11.2020 27.11.2020
   Kázne a reči II. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 30.11.2020 01.12.2020
   Zobrazovanie vidieka v stredoeurópskej literatúre Bratislava 21.01.2021 21.01.2021
   „Pustiť sa cestou nevychodenou.“ Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944) Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 28.01.2021 28.01.2021
   Obrazy vidieka v literatúrach strednej Európy Budapešť 15.04.2021 15.04.2021
  48. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 11.05.2021 14.05.2021
   17th Conference on High Temperature Materials Chemistry (HTMC XVII) Horný Smokovec, Slovenská republika 06.06.2021 11.06.2021
   8. medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Slovensko 12.09.2021 16.09.2021

Staršie konferencie SAV

  Rekonštrukcia pamäti Bratislava 27.11.2019 27.11.2019
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny Bratislava 27.11.2019 27.11.2019
   Poetika novodobej slovenskej literatúry a jej poetologické a komparatívne kontexty Bratislava 28.11.2019 29.11.2019
   Globálne existenciálne riziká 2019 Bratislava 02.12.2019 02.12.2019
  DNAqua-Net workshop Bratislava 03.02.2020 05.02.2020
   Slovanské nárečia v čase a priestore Bratislava 05.02.2020 05.02.2020
   Pracovný seminár projektu M-ERA.NET "TESTIMONIES" Hotel Maratón, Košice 05.03.2020 06.03.2020
  Superconducting Hybrids @ Extreme Hotel Patria, Štrbské Pleso 10.03.2020 13.03.2020
  Vedecký seminár Bionanosmart Stará Lesná 10.03.2020 13.03.2020
   Stredovek - móda storočí Smolenice 22.03.2020 23.03.2020
   Povaha jazyka a jej poznávanie Smolenice 24.03.2020 26.03.2020
  Kolaborácia a odboj v druhej svetovej vojne Banská Bystrica 26.03.2020 27.03.2020
   Andrej Sládkovič (1820 - 2020) Bratislava 31.03.2020 01.04.2020
  Bratislava, (Ne)plánované mesto Bratislava 18.04.2020 19.04.2020
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2020 Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 21.04.2020 21.04.2020
   47. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 12.05.2020 15.05.2020
  21. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe. Kelti Mikulov 12.05.2020 15.05.2020
   Peter Pišťanek a divoké deväťdesiate Bratislava 14.05.2020 15.05.2020
  Stavať a prestavovať. Spoločnosti a štáty po Veľkej vojne. 1919 – 1925 Paríž 14.05.2020 15.05.2020
   Advances in experimental neuroimmunulogy III. Smolenice 26.05.2020 29.05.2020
  Nukleotidová excízna oprava a oprava krížnych väzieb: Molekuly pre ľudstvo Smolenice, Slovensko 31.05.2020 04.06.2020
  Trianonská mierová zmluva a stredná Európa (1920 – 2020) Bratislava 04.06.2020 05.06.2020
   11. medzinárodné NO-sympózium Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 15.06.2020 19.06.2020
   Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície I. : Identita Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 18.06.2020 18.06.2020
   Zasadnutie predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie a 5. pracovná porada o onomastickej terminológii Bratislava 04.07.2020 04.07.2020
  4th CESAMIR2020 Stará Lesná 05.07.2020 10.07.2020
  "Nájdeme prvý rímsky prístav na Slovensku?" Iža 13.07.2020 16.07.2020
   EAA Session 437: Early Iron Age landscape transformation in the Carpathian basin and adjacent areas Budapešť 26.08.2020 30.08.2020
   EAA Session 188: Interactions of war and peace – Mounted nomads of the 9th-4th century BC and their relations to the neighboring regions. Budapešť 26.08.2020 30.08.2020
  Elity a transformácia v praveku a v stredoveku strednej Európy Nitra 01.09.2020 15.09.2020
   8.medzinárodné sympózium: Štruktúra a funkcia koreňa Vysoké Tatry – Horný Smokovec 06.09.2020 10.09.2020
  Česko-slovenské konfrontácie 2020 Ostrava, Česká republika 10.09.2020 10.09.2020
   GeoKARTO 2020 Košice 10.09.2020 11.09.2020
   8. Medzinárodná konferencia polymérnych materiálov v automobilovom priemysle a 24. Slovenská gumárenská konferencia Kongresové centrum Lindner Hotel, Galéria Central v Bratislave 16.09.2020 18.09.2020
  Hudobná topografia na Slovensku a v strednej Európe v premenách storočí Slovensko, Svätý Jur, KRONE, AGAPÉ 17.09.2020 18.09.2020
  Kometárna aktivita malých telies Slnečnej sústavy Tatranská Lomnica, Slovensko 22.09.2020 25.09.2020
   12. medzinárodná vedecká konferencia "AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROB" Bratislava 24.09.2020 25.09.2020
  Verejný a súkromný priestor v mestskom prostredí. Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie Bratislava 26.09.2020 28.09.2020
  Fenomén hraníc Kislovodsk, Ruská federácia 02.10.2020 04.10.2020
   POLYMÉRY 2020, XI. Slovensko - Česká konferencia Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, 919 04 Smolenice 05.10.2020 08.10.2020
   Životné prostredie ako výzva k interdisciplinarite. (Životné prostredie (krajina) v zrkadle rôznych prístupov) Banská Bystrica 07.10.2020 09.10.2020
  22. ročník medzinárodného workshopu „Small Triangle Meeting (STM2019)“ Spišské Tomašovce, Slovensko 07.10.2020 10.10.2020
Obraz zbožnosti v stredovekých rukopisoch na Slovensku a v Európe Slovensko, Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 08.10.2020 09.10.2020
   31. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie Hotel Repiská – Demänovská Dolina 09.10.2020 11.10.2020
   ASDAM 2020 Smolenice - zrušená z dôvodu pandémie COVID-19 11.10.2020 14.10.2020
  Textologický seminár Filozofická fakulta UKF v Nitre 15.10.2020 15.10.2020
  Hodnotiaci a pracovný míting projektu EMP KC Smolenice 18.10.2020 23.10.2020
  Fenomén baťovského podnikania z hľadiska česko-slovenských vzťahov Zlín 20.10.2020 22.10.2020
   Pútnicky Klokočov v historicko-pastoračných súvislosiach Prešov 21.10.2020 21.10.2020
  Webové korpusy vo vzdelávaní a výskume Bratislava 23.10.2020 24.10.2020
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 26.10.2020 27.10.2020
  New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Bratislava, Slovanská republika 04.11.2020 06.11.2020
  Waste Recycling 22 Ostrava, ČR 05.11.2020 06.11.2020
   Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918) Bratislava 05.11.2020 05.11.2020
   Chémia smerom k biológii 10 (CTB10)/INSTRUCT-ULTRA Bratislava, Slovensko 08.11.2020 12.11.2020
27.Posterový deň s medzinárodnou účasťou iCloude 11.11.2020 13.11.2020
   Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky Bratislava 12.11.2020 12.11.2020
   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 16.11.2020 20.11.2020