Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Medzinárodný poradný výbor SAV

Nový medzinárodný poradný výbor SAV zriadilo predsedníctvo SAV v nadväznosti na výsledky medzinárodného nezávislého hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 až 2021 panelom zahraničných odborníkov s ambíciou priebežne vyhodnocovať realizáciu sformulovaných odporúčaní v kontexte ďalšieho rozvoja a skvalitňovania pôsobenia SAV vo vedeckovýskumnom priestore na Slovensku aj v zahraničí.

Členky a členovia Medzinárodného poradného výboru SAV od r. 2023:

Medzinárodný poradný výbor SAV