Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Medzinárodný poradný výbor SAV

Medzinárodný poradný výbor SAV zriadilo predsedníctvo akadémie v nadväznosti na výsledky prvého medzinárodného nezávislého hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012 až 2015 panelom zahraničných odborníkov s ambíciou priebežne vyhodnocovať realizáciu sformulovaných odporúčaní v kontexte ďalšieho rozvoja a skvalitňovania pôsobenia SAV vo vedeckovýskumnom priestore na Slovensku aj v zahraničí.

Členky a členovia:

Medzinárodný poradný výbor SAV