Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
MSc., PhD.
Juvissan Medalith
02/ 59410226
Bc.
Barbora
02/ 59410250
M.Phil.
Yasir
02/59410286
MSc.
Marko
02/ 59410291
 
Ladislav
02/ 59410220
RNDr., PhD.
Marek
02/ 59410660; 02/ 59410333
Mgr., PhD.
Peter
02/ 59410238, 02/ 59410295
 
Jana
02/59410208
Mgr., PhD.
Gábor
02/ 59307433
Mgr., PhD.
Martina
neuvedený
Ing., PhD.
Maroš
02/ 59410658
RNDr., PhD.
Jana
02/ 59410295, 02/ 59410213
 
Veronika
02/ 59410246
Ing., PhD., MBA
Tomáš
02/ 59410277, 02/ 59410259
RNDr., PhD.
Sandra
02/ 59410274
Mgr., PhD.
Jana
02/ 59410298, 02/ 59410661
 
Alena
02/ 59410284
Ing., PhD.
Marek
02/ 59410319, 02/ 59410264
Mgr., PhD.
Peter
02/ 59410209
Ing.
Matej
02/ 59410266
Ing.
Lucia
02/ 59410266
Ing., PhD.
Alžbeta
02/ 59410218
Mgr., PhD.
Maksym
02/ 59410213
Ing., PhD.
Anna
02/ 59410248
 
Rebeca
02/ 59410247
Ing.
Patrícia
02/59410236
Mgr., PhD.
Viera
02/ 59410260
Ing., PhD.
Pavol
02/ 59410654
Ing.
Erika
0902 421312
MSc.
Shabeen
02/59410322
 
Anna
02/ 59410299
doc. Mgr., PhD.
Maksym
02/59410333
Mgr., PhD.
Oksana
02/59410290
MSci.
Peter
02/59410231
 
Ľudmila
02/ 59410274
Mgr.
Andrea
neuvedený
 
Jana
02/ 59410262
Mgr.
Diana
02/ 59410291
RNDr.
Marietta
02/ 59410318
Ing., PhD.
Peter
02/ 59410266, 02/ 59410279
Ing., PhD.
Michal
02/ 59410277, 02/ 59410259
RNDr., PhD.
Alena
02/ 59410211
 
Tibor
02/59410301
Mgr., PhD.
Ágnes
02/ 59410262
Ing., PhD.
Eva
02/ 59410255
Ing., PhD.
Michal
02/ 59410286
Ing., PhD.
Miloš
02/ 59410323, 02/ 59410256
RNDr., PhD.
Zuzana
02/ 59410282, 02/ 59410323
Ing., PhD.
Štefánia
02/ 59410298
 
Beáta
02/ 59410209
Ing., PhD.
Andrej
02/ 59410310
RNDr., PhD.
Eduard
02/ 59410277
Ing.
Tatiana
neuvedený
 
Beáta
02/ 59410231
Mgr., PhD.
Elena
02/ 59410246, 02/ 59410279
Ing., PhD.
Jaroslav
02/ 59410258
Ing., PhD.
Kristína
02/ 59410236
Ing., PhD.
Peter
02/ 59410246
RNDr., PhD.
Jaroslav
02/ 59410321, 02/ 59410352
Mgr., PhD.
Tomáš
02/ 59410272
Mgr.
Rebeka
02/59410292
Mgr., PhD.
Lenka
02/ 59410281, 02/ 59410352
RNDr., PhD.
Karin
02/ 59410265, 02/ 59410291
Mgr., PhD.
Juraj
02/ 59410203
Bc.
Katarína
02/ 59410247
Ing.
Mária
02/ 59410310
Ing., PhD.
Romana
0903 220057
Ing., PhD.
Zuzana
02/ 59410284
Ing.
Natália
02/ 59410248
Ing.
Hana
02/ 59410657
RNDr., PhD.
Ján
02/ 59410280, 02/ 59410227
Mgr., PhD.
Stanislav
02/ 59410324
 
Marcela
02/ 59410210
Ing., PhD.
Ľubomír
02/ 59410274, 02/ 59410221
Mgr.
Maroš
02/ 59410249
Mgr., PhD.
Danica
02/ 59410291
MSc., PhD.
Paras Harendra
02/ 59410226
Ing., PhD.
Filip
02/ 59410292
Mgr., PhD.
Eva
02/ 59410283
Mgr., PhD.
Maroš
02/ 59410281
Ing. Bc.
Mária
02/ 32401003
RNDr., PhD.
Lenka
02/ 59410248
Ing.
Peter
02/ 59410237, 02/ 59410227
 
Elena
02/ 59410299
Ing., PhD.
Vladimír
02/ 59410653, 02/ 59410246
Ing., PhD.
Mária
02/ 59410655, 02/ 59410246
RNDr., DrSc.
Mária
02/ 59410245, 02/ 59410256
Mgr., PhD.
Jana
02/ 59410218
Ing., PhD.
Júlia
02/ 59410303
 
Eva
02/ 59410333
MSc.
Walid Fathallah Saad Mohammed
02/ 59410224
RNDr., CSc.
Ján
Emeritný pracovník
02/ 59410351, 02/ 59410295
Ing., PhD.
Jozef
02/ 59410255
Ing., PhD.
Marek
02/ 59410213, 02/ 59410295
 
Milan
02/ 59410227
MSc.
Kazeem Adesola
02/59410266
Ing., PhD.
Zuzana
neuvedený
RNDr., PhD.
Klaudia
02/ 59410255
Ing., PhD.
Filip
02/ 59410292, 02/ 59410310
Ing., CSc.
Ema
02/ 59410217, 02/ 59410656
Ing., PhD.
Lucia
02/ 59410217
Ing., PhD.
Lucia
02/ 59410236
Ing., PhD.
Vladimír
02/ 59410239, 02/ 59410310
Mgr.
Ondrej
02/ 59410227
doc. Ing., DrSc.
Ladislav
02/ 59410232, 02/ 59410272
RNDr., PhD.
Veronika
02/ 59410248
MVDr., PhD.
Jana
02/ 59410262
 
Miroslav
02/ 59410214, 0903 797254
 
Margita
02/ 59410295
Ing.
Viliam
02/59410299
Ing.
Ema
02/ 59410205
Mgr.
Jaroslav
neuvedený
Ing., PhD.
Monika
02/ 59410272
Ing., PhD.
Božena
02/ 59410228
Mgr., PhD.
Vladimír
02/ 59410229
Ing.
Katarína
neuvedený
Ing., PhD.
Lucia
neuvedený
Ing., PhD.
Miroslav
037/ 6943332
MSC., PhD.
Santosh
002/59410250
 
Milan
02/ 59410208
 
Kvetoslava
02/ 59410658, 02/ 59410231
Ing., PhD.
Hana
02/ 59410262
 
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Barbara
02/ 59410213
Ing., PhD.
Vladimír
02/ 59410322
 
Zdena
02/ 59410282
Mgr.
Apoorva
02/59410250
prof. Ing., PhD.
Vojtech
neuvedený
Mgr., PhD.
Barbora
02/ 59410243, 02/ 59410212
Ing., PhD.
Eva
02/ 59410212, 02/ 59410243
 
Radoslava
02/ 59410211, 02/ 59410263
 
Albína
02/ 59410299
Mgr., PhD.
Mária
02/ 59410281, 02/ 59410352
Ing., PhD.
Sergej
02/ 59410230, 02/ 59410213
Ing., DrSc.
Ivan
02/ 59410289; 0908131810
Mgr., PhD.
Kristína
02/ 59410283
 
Alena
02/ 59410262
Ing., PhD.
Michal
02/ 5941 0290
 
František
02/ 59410227
Ing., PhD.
Katarína
02/ 59410229
 
Oľga
02/ 59410202
Ing., DrSc.
Ján
02/ 59410263
 
Vojtech
02/ 59410235
Ing.
Jozef
02/ 59410661
RNDr., PhD.
Iveta
02/ 59410290, 02/ 59410257
Ing., PhD.
Kristína
02/ 59410242
Ing., PhD.
Renáta
02/ 59410216, 02/ 59410262
Bc.
Jaroslav
02/ 59410227
 
Matej
02/ 59410227
Ing., PhD.
Alica
02/ 59410319
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 59410283
 
Mariana
02/ 59410262
 
Erika
02/ 59410201
 
Veronika
02/ 59410299
Ing.
Veronika
02/ 59410248
Mgr., PhD.
Romana
02/59410218
 
Scarlett
02/ 59410240
RNDr., PhD.
Jana
02/ 59410230, 02/ 59410213
Mgr.
Jana
02/ 59410207

Aktualizuje: