Aktuality

Memorandum o porozumení podporujúce výskum biodiverzity alpínskeho stupňa

Vložil(a): A. Nozdrovická, 10.1.2020, videné 393-krát

 

Po úspešných piatich rokoch spolupráce obnovila Colorado State University, Fort Collins, USA v decembri 2019 partnerstvo s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Predstavitelia Warner College of Natural Resources – dekan John Hayes, prodekanka pre medzinárodné vzťahy Kathleen Fairfax, vedúca Katedry Forest, Rangeland and Watershed Stewardship Linda Nagle, riaditeľ kancelárie pre medzinárodné program Chad Hoseth, štatutárny zástupca Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Anna Bérešová a vedúci výskumných tímov na oboch stranách David J. Cooper a Jozef Šibík podpísali Medzinárodné memorandum o porozumení na obdobie ďalších piatich rokov.

Vedecké tímy budú pokračovať v úspešnej transkontinentálnej spolupráci vo výskume citlivých biómov alpínskych oblastí. Spolupráca bude zahŕňať výmenné pobyty, stáže, ako aj prípravu a realizáciu porovnávacích štúdií rôznych aspektov alpínskej tundry v Európe a na severoamerickom kontinente. Alpínske oblasti sú mimoriadne citlivé na disturbancie a globálne zmeny, a to nielen na tie intenzívne pôsobiace. Dôležité je porozumieť vzťahom medzi environmentálnymi činiteľmi, pasením, funkčnými skupinami rastlín, ako aj vlastnostiam a odozvám jednotlivých ekosystémov na súčasné zmeny. Dlhodobým cieľom je stanovenie rozdielov medzi pasenými a nepasenými alpínskymi lúkami oblastí so suchšou kontinentálnou klímou v Spojených štátoch amerických a vo vlhších oblastiach európskych hôr.

Dôležitou súčasťou spolupráce je vytvorenie a efektívne využívanie vegetačných databáz za účelom identifikácie a monitorovania vegetácie a riešenia aktuálnych tém z oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a obnovy narušených biotopov.

Anna Bérešová, Jozef Šibík, CBRB SAV

Foto: CBRB SAV

Príloha

Tím profesora Davida J. Coopera počas post-doc pobytu Jozefa Šibíka na Colorado State University v roku 2013
Príloha

Terénny výskum vplyvu pasenia na alpínsku tundru v Sierra Nevade (Kalifornia)
Príloha

Pohľad na výskumnú plochu transektu v Yosemitoch