Aktuality

Monika Vrzgulová laureátkou ceny Human Forum 2019

Vložil(a): A. Nozdrovická, 4.12.2019, videné 370-krát

 

Monika Vrzgulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV získala za svoju prácu v oblasti výskumu a podpory ľudských práv 27. novembra 2019 významné ocenenie Human Forum 2019. Cenu udeľuje občianska platforma Nie v našom meste, ktorá sídli v Banskej Bystrici.

Human Forum je prejavom uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov.

Ako uviedla členka platformy a jej kolegyňa Alexandra Bitušíková, Monika Vrzgulová svojimi početnými výskumnými, ale aj občianskymi aktivitami preukázala svoje odborné skúsenosti, ale aj etické hodnoty, morálnu silu a odvahu vždy stáť na strane ochrany demokracie. Získaním ceny sa tak priradila k ďalším významným laureátom ceny – Andrejovi Bánovi, Jane Dubovcovej a Fedorovi Gálovi.

Srdečne blahoželáme! (sl)

Foto: Human Forum

Príloha

Monika Vrzgulová získala cenu za svoju prácu v oblasti výskumu a podpory ľudských práv
Príloha

Ocenenie Human Forum 2019