Aktuality

Lámanie predsudkov

Vložil(a): S. Ščepán, 15.10.2019, videné 296-krát

 

Aké štyri veci by ste si zobrali so sebou, keby ste náhle museli opustiť svoj domov? Zdanlivo jednoduchá otázka. Deti si píšu svoje odpovede na papiere a vlepujú ich do prázdneho kufra. Aj týmto spôsobom sa učia vnímať svet cez rôzne uhly pohľadu.

Svet cez rôzne okuliare – tak nazvali Ústav etnológie a sociálnej antropológie a Ústav výskumu sociálnej komunikácie svoju spoločnú prezentáciu na Európskej noci výskumníkov 2019. Zámerne. Trochu provokatívne, no výstižne. „Venujeme sa viacerým témam, no v princípe smerujeme k tomu, aby si ľudia vyskúšali a uvedomili si rôzne pohľady na spoločenské a sociálne udalosti okolo nás,“ vťahuje nás do problematiky Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. Formou pripravených interaktívnych úloh a otázok sa záujemcovia na chvíľu zahĺbia do bádania o inakostiach, ktoré sú frekventovanou problematikou v rámci výskumov sociálnych vied. „Pýtame sa napríklad, aký je typický Slovák. Každý môže uviesť len jednu charakteristiku, vlastnosť a dostávame zaujímavú mozaiku.“ Občas niekto z návštevníkov uletí do recesie, ale väčšina berie interaktívnu komunikáciu veľmi vážne. „Venujeme sa aj téme inakosti a snažíme sa, aby ľudia pochopili, ako rýchlo sme náchylní vytvárať si domnienky a predstavy len na základe neoverených čiastkových informácií. Pochopiteľne, naše predsudky potom môžu byť skreslené.“

Listovali sme spoločne aj v publikácii Potreby migrantov na Slovensku, ktorú vydalo vydavateľstvo Veda ešte v roku 2006. Už vtedy sa autori zaoberali komplexom otázok, ktoré prináša migrácia, vrátane postojov k vplyvu migrantov na našu kultúru. O zmierňovaní predsudkov v spoločnosti hovorila najmä s mladou generáciou aj riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV Mgr. Barbara Lášticová, PhD. Na večernom podujatí v rámci samostatnej diskusie použila ako „vábničku“ na zvýšenie pozornosti kúzlo Harryho Pottera, o ktorom ste ešte nepočuli. Pochopiteľne, v kontexte poznania všedných dní, že aj superhrdinovia dnes nosia okuliare... (spn)

Foto: Tomáš Benedikovič

 

 

 

 

Príloha

Kufor s papierikmi a odpoveďami detí na otázku - čo by si zobrali so sebou pri náhlom opustení domova.