Aktuality

SAV predstavila strategické dokumenty smerovania vedy v SR

Vložil(a): A. Nozdrovická, 4.7.2019, videné 858-krát

„Slovensku už roky chýbajú dokumenty, ktoré by boli podkladom pre smerovanie vedy a výskumu v krajine. Nevieme, čo sú priority, čo štát potrebuje a čo by vedci mali pre krajinu robiť,“ uviedol dnes na tlačovej besede na úvod predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Spolu s predsedom Učenej spoločnosti Slovenska (USS) prof. Petrom Moczom a podpredsedom SAV pre vedu, výskum a vzdelávanie prof. Petrom Samuelym predstavili základné strategické dokumenty.

Slovenská akadémia vied sa pri ich príprave spojila s univerzitami, priemyselným sektorom a s Učenou spoločnosťou Slovenska, združujúcou najväčšie vedecké kapacity Slovenska. Pripravili základnú analýzu súčasnej situácie v oblasti vedy a výskumu a potenciálnu víziu pre krajinu a osobitne pre SAV. Stratégia predstavuje štyri dokumenty, na ktorých pracovali desiatky špičkových vedeckých pracovníkov a reprezentantov podnikateľského sektora.

„Slovenská akadémia vied je dnes, po roku od zmarenej transformácie, paradoxne silnejšia, hoci by sa mohlo zdať, že bude oslabená. Aj naďalej robíme pre krajinu nesmierne potrebný, ničím nenahraditeľný výskum. Aj keď je spolupráca s podnikateľským sektorom ochromená nemožnosťou pracovať v modernom verejnoprávnom modeli, SAV aj vlani dosiahla vynikajúce výsledky v základnom, aplikovanom, ako aj vo spoločensko-vednom výskume. Dnes ponúkame Slovensku dokument Iniciatíva, stratégiu na najbližších 10 rokov, podrobnú analýzu porovnania so svetom a akčný plán, ako plniť stanovené ciele,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Slovensko má v súčasnosti jediný dokument, ktorý sa zaoberá vedeckou prácou, a to Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR spred šiestich rokov, pri príprave ktorej sa zišli vedecké kapacity všetkých odborovTáto stratégia nenahrádza Štátnu vednú politiku, ktorú dnes Slovensko nemá a nutne ju potrebuje. Chýba aj koncepcia financovania vedy, k čomu sa kriticky v uplynulých dňoch vyjadril aj Najvyšší kontrolný úrad.

„Výskum na Slovensku musí byť hodnotený nezávislým auditom tak, ako to urobila Slovenská akadémia vied. V roku 2016 vypracovala skupina expertov zo všetkých vedných oblastí návrh na hodnotenie výskumu, ktorý je použiteľný pre všetky inštitúcie vykonávajúce výskum. Aj keď návrh vznikol na žiadosť ministerstva, zatiaľ sa v tomto smere nič viditeľné neudialo," uviedol Peter Moczo.

„Aj preto prichádzame s dokumentmi, ktoré ponúkame štátnym orgánom, politickým stranám, podnikateľom, verejným inštitúciám a vedeckým kapacitám či začínajúcim mladým vedcom. Súčasná podpora vedy a výskumu prepočítaná na výskumníka je na Slovensku asi polovičná oproti susednej Českej republike a podobne je na tom aj rozpočet SAV v porovnaní s Akadémiou vied ČR. Napriek tomu sú naše výkony merané v počte publikácií a citácií v databáze Web of Science, ktorá mapuje kvalitnú vedu, takmer rovnaké,“ povedal podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely.

Medzinárodná konkurencia je nekompromisná, čo zdôrazňuje predseda USS v dokumente Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť.

„Príklady vo svete ukazujú, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne pozitívne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku. Na druhej strane sú príklady, keď odklon od týchto základných pilierov rozvoja spoločnosti môže byť príčinou jej zániku,“ uviedol Peter Moczo.

Hoci sa urgencia podporovať vedu stala súčasťou programového vyhlásenia súčasnej vlády, v praxi tento záväzok neplnila dostatočne, čo skonštatoval vo svojej správe Najvyšší kontrolný úrad. Aj preto zaradil oblasť vzdelávania, výskumu a vývoja medzi kontrolné činnosti s najvyššou prioritou na nadchádzajúce roky.

(mon, an)

Foto: Tomáš Benedikovič

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-sav2030

Záznam TK nájdete aj na facebookovej stránke SAV.

Príloha

Na TK bola aj zástupkyňa Medzinárodného poradného zboru prof. Monika Ferraris (vpravo), dokumenty označila za odvážne.
Príloha

SAV dnes predstavila strategické dokumenty smerovania slovenskej vedy.