Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tábor na Ústave materiálov a mechaniky strojov

Jarný tábor na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV

8. 3. 2019 | videné 1227-krát

Čo je to veda? Čo nám ponúka? Je zaujímavá a potrebná pre život? Odpovede aj na tieto otázky sa mohli dozvedieť absolventi prvého ročníka jarného detského tábora, ktorý organizoval Ústav materiálov a mechaniky strojov v spolupráci s All4Science, o. z., ktoré vzniklo z projektu Nájdi v sebe vedca organizovaného niekoľkými ústavmi SAV.

Počas piatich, ešte zimných dní jarných prázdnin v Bratislavskom kraji, štvrnásť zvedavých detí z Bratislavy a okolia spoznávali tajomstvá vedy na vlastnej koži a zahrali sa na ozajstných vedcov. Na úvod sa oboznámili s potrebou vedeckého poznania, princípmi vedy, zostavením a overením hypotézy, aby túto mohli konfrontovať s experimentálne získanými dátami na konferencii, ktorá bola posledný deň tábora za prítomnosti rodičov. Niekoľko skupín, ale aj jednotlivcov, si samo navrhlo pokusy, napr. ako prezentovať magnetizmus, či a ako dlho vydrží rastlina bez vzduchu, aká je teplota tavenia gália, ako a za aký čas je možné rozpustiť gumových medvedíkov v rôznych roztokoch, či sa dá nafúknuť balón len použitím PET fľaše, ľadu, teplej vody a mrazáku, ale aj to, prečo sa v zime topí ľad na cestách pod nulou a či je možné zostrojiť magnetickú trubicu na prenos vecí.

Okrem vlastných miniprojektov robili deti rôzne pohybové aktivity na čerstvom vzduchu a realizovali zábavné pokusy, pričom spoznávali základné zákonitosti chémie, fyziky a biológie. Zaujímavé bolo zistenie, že citrónom preteká prúd, a že sa s jeho pomocou dá rozsvietiť žiarovka. Že samotná voda nevedie elektrický prúd, ale po pridaní obyčajnej kuchynskej soli už áno. Naučili sa, čo je pH, načo nám je a aké pH má citrónová šťava, sóda alebo ich zmes. Zistili aj, ako funguje Mŕtve more a prečo je možné v ňom na vode plávať a že je veľmi jednoduché vyrobiť si „slíz“ priamo doma v kuchyni.

Počas tábora navštívili absolventi aj zážitkové centrum vedy Aurelium, kde nahradili teóriu zážitkom a kde si mohli vyskúšať, ako v praxi funguje napr. Archimedova skrutka, ako je možné rozsvietiť žiarovku len dotykom rúk nerovnakých kovov, ako je možné vizualizovať teplo a zistili aj, ako funguje elektromotor, čo je to páka a hydraulika a dozvedeli sa aj mnoho iných zákonitostí.

Deti navštívili počas jarného tábora aj niektoré ústavy SAV, kde sa dozvedeli pod odborným vedením pracovníkov ÚMMS SAV, z akých materiálov sa skladajú jednotlivé euromince, ako je možné vidieť mikrosvet nielen kovov, ale aj rastlín a živočíchov, aké sa používajú pri materiálovom výskume chemikálie, čo je to mikrotvrdosť a ako je možné dokonale vyleštiť povrch pre metalografické pozorovanie materiálov. Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV sa zoznámili s „pánmi“ potkanmi Freddiem a Mercurym, dozvedeli sa, koľko cukru sa nachádza v rôznych komerčne dostupných nápojoch, videli ako vyzerá bunka a zrejme najpútavejšie bolo vystúpenie tekutého dusíka s ľadom.  Na Ústave polymérov SAV sa deti dozvedeli, čo sú to polyméry a načo nám vlastne slúžia. Naučili sa dokázať prítomnosť škrobu v potravinách, napr. vo varenej ryži, kukuričnom škrobe alebo v pudingu, pripravili si polymérne kapsulky, ktoré by mohli slúžiť na dopravu liečiva do ľudského tela a tiež sa zoznámili s "teplocitlivými" polymérmi, ktoré sú v zime transparentné a v teple zmliečnia.

Účastníci – mladí nádejní vedci si tiež nacvičili, ako zvládať krízovú situáciu, keď ide doslova o holý život. Celý jarný tábor mal slávnostné ukončenie, kde absolventi prezentovali priamo riaditeľovi Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV svoje vynálezy a plány do budúcna, za čo dostali certifikát o absolvovaní tábora a boli odmenení aj drobnými sladkosťami.    

Spracovali: Ing. Martin Nosko, PhD., Ing. Alena Šišková, PhD., a Ing. Anna Zahoranová, PhD.