Aktuality

Spolupráca s Indiou otvorená aj pre vedcov

Vložil(a): S. Ščepán, 22.2.2019, videné 361-krát

V uplynulom týždni sa v Dillí uskutočnilo desiate zasadanie Spoločnej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou na úrovni ministra C. R. Chaudharyho, (Minister of State of Commerce & Industry, Government of India) a dvoch štátnych tajomíkov zo Slovenska - Ing. Vojtecha Ferencza, PhD., (Ministerstvo hospodársta SR) a  Ing. Radka Kuruca, PhD.,  (Ministerstvo financií SR).

Rokovania pracovných skupín pre prípravu a negociáciu protokolu sa za SAV zúčastnil podpredseda pre Prvé oddelenie vied SAV - RNDr. Pavol Siman, PhD. Pri negociácii Protokolu obe strany viackrát spomínali potrebnú dynamiku a rozvoj spolupráce na viacerých úrovniach, zabezpečenie lepšej previazanosti a flexibility.

V časti protokolu venovanej výskumu, vývoju a technológiám indická strana potvrdila záujem spolupráce v oblastiach:

  • materiálovej vedy a fyziky,
  • vedách o Zemi a vesmíre,
  • biomedicíny a biotechnológií;
  • ale aj v oblastiach ochrany životného prostredia, analýzach prírody a krajiny, čistenia odpadových vôd,
  • trvalo udržateľného rozvoja a sociálno-ekonomických výziev

Rovnako v oblasti vzdelávania sa spomínalo posilnenie výmeny študentov, ale aj prednášateľov, ako aj transferu poznatkov do praxe. Z rokovania pracovnej skupiny vyplynul záver iniciovania spoločného stretnutia výskumných inštitúcií. (ps)

Foto: Pavol Siman

 

Príloha

Z rokovania v Dillií.
Príloha

Protokol spolupráce v Indii.