Aktuality

O fenoméne Industry 4.0 v parlamente

Vložil(a): S. Ščepán, 6.12.2018, videné 347-krát

Témou seminára Vedy v parlamente (Science meets Parliaments) bolo - Uplatnenie absolventov škôl na trhu práce v súvislosti s fenoménom Industry 4.0. Tento fenomén znamená pre krajiny nástup procesov automatizácie, digitalizácie, robotizácie a umelej inteligencie. O téme diskutovali 5. decembra v NRSR vedci spolu akademikmi, politikmi, ale aj predstaviteľmi priemyslu a súkromnej sféry.

„V súčasnosti sme len na začiatku tohto vývoja. Správa OECD však naznačuje, že Slovensko je krajinou, ktorá je spomedzi všetkých krajín sveta najviac ohrozená dopadmi týchto javov,“ povedal Tomáš Michalek zo Slovenskej akadémie vied, ktorý je koordinátorom projektu Science meets Parliaments.

V diskusnom fóre vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, ktorý hovoril o aktuálnych štatistikách v rámci nášho pracovného trhu.

„V najbližších piatich rokoch vznikne potreba nových pracovníkov, a to v počte viac ako 500 000 ľudí. Vo viac ako 70% prípadov pôjde o náhradu tých, ktorí budú odchádzať do starobného dôchodku, prípadne do zahraničia a zhruba 30% budú novovzniknuté miesta. Naše domáce pracovné sily nebudú stačiť na uspokojenie tohto dopytu,“ povedal Branislav Ondruš.

Odborníci sa v závere diskusie zhodli, že je nevyhnutné prijať stratégiu, ktorou sa bude Slovensko počas nastávajúcich rokov riadiť. Je potrebné vytvoriť fórum na najvyššej úrovni, kde sa stretnú vedci, zamestnávatelia a odborníci s tými, čo rozhodujú, teda predstaviteľmi štátu.

Text a foto: Monika Hucáková

 

 

 

Príloha

Vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša
Príloha

Diskuisia.