Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kliešť prenáša ochorenia.

Protikliešťové ponožky

14. 8. 2018 | videné 1685-krát

Parazitologický ústav SAV prichádza na tohtoročný Agrokomplex s pozoruhodnou praktickou novinkou. Ako nositeľ projektu aplikovaného výskumu APVV pod vedením Branislava Peťka spolu so spoluriešiteľmi prezentuje prototyp funkčného vlákna PROLEN Tickfree  spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s. s  modifikáciou na báze prírodných látok s repelentným účinkom proti kliešťom. Vo forme vzoriek vlákna, funkčných textílií, ako aj ich prvý komerčný výrobok, ponožky s protikliešťovou funkciou.

Projekt má interdisciplinárny charakter a spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami, ktoré na nich prenášajú. Využíva inovatívnu technológiu výroby modifikovaného polypropylénového  vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou s pevne ukotvenými prírodnými látkami vo vlákne z autorskej dielne Jaroslava Lučivjanského, ktoré sa pomaly uvoľňujú na povrch.

Partneri projektu, Samuel Smoter a Miriam Feretová, študenti  z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove predstavili vlastný víťazný projekt z Festivalu vedy a techniky Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET o testovaní  vybraných rastlinných extraktov s deklarovaným repelentným účinkom, na dvoch významných  stredoeurópskych kliešťoch, s potenciálnym využitím ako aditív do nových protikliešťových vlákien alebo repelentov.

Súčasťou expozície je aj ukážka budúcich odevných doplnkov pre ľudí a postrojov pre domáce zvieratá s protikliešťovou ochranou, ktoré sú priebežne testované partnermi projektu na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulte pod vedením etológa Igora Majlátha a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach tímom Branislava Peťka.

Predbežné výsledky projektu boli ocenené diplomom „Najlepší poster“ na medzinárodnej konferencii o kliešťoch 9th Tick and Tick-borne Pathogens 2017“  v Austrálii, prezentované autorkou prezentácie Viktóriou Majláthovou a dvomi striebornými medailami na medzinárodných stredoškolských súťažiach partnerov z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, Intel ISEF 2017 v Californii, USA a CASTIC 2017 v Hangzhou v Číne, na ktoré ich vyslala asociácia AMAVET.

Branislav Peťko