Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pohľad na zachované časti posmrtného lôžka a servírovacieho stola staré takmer 1600 rokov, foto: Matej Ruttkay

Tajomstvo hrobky v Poprade

25. 7. 2013 | videné 3164-krát

V  priestoroch Podtatranského múzea v Poprade sa 17. júla 2013 uskutočnila vernisáž výstavy Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008-2012 spojená s rovnomenným   vedeckým seminárom.

Trojica hlavných organizátorov  - Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig – Zentrum für Baltische und Skandinavische Archaeologie, Podtatranské múzeum a Archeologický ústav SAV si dala za cieľ predstaviť  širokej verejnosti výsledky vedeckých výskumov unikátnej hrobky nájdenej v r. 2005 a  preskúmanej v r. 2006 v katastri obce Poprad – Matejovce. Výnimočnosť hrobky vybudovanej  na prelome  4. a 5. stor.  po Kr.  je skutočnosť, že sa v nej, vďaka  vhodnej mikroklíme,  zachovali organické materiály. Už v priebehu výskumu v r. 2006 začala priamo na výskume užšia spolupráca s múzeom v nemeckom Schleswigu s partnermi, ktorí majú bohaté skúsenosti s výskumom a konzerváciou  objektov, ale i hrobov v močiarnych pobrežných priestoroch Nemecka a Dánska  - lode, domy, močiarne pohreby a pod.).  Časť priestoru hrobky sa vyzdvihla  v blokoch a spolu s celou drevenou konštrukciou sa previezla kamiónom do Nemecka, kde pokračuje podrobný výskum, analýzy, reštaurovanie a konzervácia. Výskum nielen využíva doterajšie skúsenosti pri práci s podobnými nálezmi, ale je aj hybným motorom pre hľadanie nových metód konzervovania, dokumentácie i reštaurovania organických nálezov a tiež využitia moderných prírodovedných metód pri rekonštrukcii pôvodného životného prostredia, ako i spôsobu života pochovaného jedinca.

Úzka spolupráca vyvrcholila v spoločný projekt, ktorý plánujeme ukončiť v r. 2016. Do r. 2012 sa na financiách potrebných na tieto vedecké aktivity spoločne skladali AÚ SAV a Múzeum Schleswig v pomere cca 1:3. V závere r. 2013 sa podarilo získať projekt DFG, vďaka ktorému je financovanie zabezpečenie do r. 2015.  

Návštevník výstavy sa môže v Podtatranskom múzeu v Poprade zoznámiť s časťou výbavy hrobky. Zatiaľ ide o cca 200kg z celkového objemu 12 ton. Vidieť pôvodné posmrtné lôžko, z jedného kusa  dreva vysústružený drevený stôl, hraciu dosku na spoločenské hry, vrátane hracích kameňov je určite zážitok. Zaujímavé sú i pracovné nástroje, keramika, bronzové nádoby, ale i zlatý závesok, v ktorom bola použitá rímska minca.  Pozornosť lákajú tiež predmety, ktoré v hrobke, resp. prístupovej šachte zanechali po sebe dávnovekí vykrádači – drevené lopaty, lúče na svietenie, motyky, a podobne.

Výstava je doplnená aj o súbor posterov, na ktorých sú detailne priblížené aktuálne výskumy a poznatky z doterajších výskumov, rekonštrukcie nábytkov a drevených konštrukcií, textilu, kože, priebeh výskumu hrobky pod mikroskopom, DNA analýzy, datovanie, analýzy stopových prvkov a pod.  Atraktívnym doplnením sú aj najnovšie nálezy dokresľujúce sídelný vývoj v dobe rímskej sťahovania národov v spišskom regióne – zlaté šperky, strieborné poklady z jaskýň pod Spišským hradom a pod.

Hlavná drevená  konštrukcia hrobky, ako aj precízne vyrobený drevený sarkofág v tvare malého posmrtného domu, alebo i jedinečné fragmenty textílií a kožených ozdôb budú spracované v najbližších rokoch. Výstava je tiež prezentáciou výsledkov projektu: Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059.

Súčasťou podujatia bola aj tlačová konferencia, ktorej sa zúčastnilo temer 20 žurnalistov z centrálnych i regionálnych médií. Na otvorení výstavy sa zúčastnilo viac ako 200 návštevníkov.

 

Všetci partneri sa budú snažiť, aby nález, o ktorý už dnes javia záujem špičkové európske múzeá, neostal na Slovensku zabudnutý a možno uložený niekde v depozitári. Budú podporovať všetky aktivity, aby bol na prezentáciu príbehov odkrytia hrobky, osudov pochovaného v zložitej dobe sťahovania národov, ako aj unikátnych vedeckých postupov vybudovaný v Poprade, resp. blízkom okolí samostatný múzejný pavilón.  Bol by to dobrý vklad k zviditeľneniu sa Slovenska pri jeho predsedaní EÚ v roku 2016. 

 

Matej Ruttkay, Archeologický ústav SAV