Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SZV Ing. Ľudovít Gál odovzdal Zlatú medailu Juraja Fándlyho japonskému výskumníkovi v oblasti využitia liečivých účinkov včelej materskej kašičky a priekopníkovi ekologického včelárstva Dr. Kikuji Yamaguchi,PhD.

Slovensko a Japonsko o liečivých vlastnostiach včelích produktov

23. 7. 2013 | videné 1321-krát

V rámci pracovného seminára oddelenia molekulárnej apidológie Ústavu molekulárnej biológie (ÚMB SAV) s predstaviteľmi spoločnosti Japan Royal Jelly a jej výskumného centra japonskí vedci prezentovali v Bratislave výsledky spoločného slovensko - japonského  projektu.

Snaha o presné definovanie zložiek medu, materskej kašičky a včelieho peľu, zodpovedných za ich liečivé účinky, priviedla našich a japonských vedcov k vytvoreniu projektu, koordinovaného Výskumným centrom Japan Royal Jelly (JRJ), Co., Ltd., Tokyo, za účasti Oddelenia molekulárnej apidológie ÚMB SAV a štyroch japonských univerzít.

 

Predstaviteľ JRJ, Dr. Kikuji Yamguchi, PhD., ktorý patrí k svetovo uznaváným odborníkom v oblasti výskumu a praktického využitia včelej materskej kašičky vo svojej prednáške uviedol, že materskú kašičku získavajú z ekologicky čistých oblastí Číny, z ktorej vo svojich farmaceutických závodoch v Japonsku izolujú fyziologicky účinné látky pre medicínske účely. Na otázku prečo si vybrali práve Ćínu ako krajinu pre včelárenie uviedol, že v Číne v blízkosti Tibetu sú pahorkatiny až vo výške 3000m nad morom, kde sú ekologický ideálne podmienky pre získanie nezávadných včelích produktov, nakoľko sú veľmi vzdialené od priemyselných a poľnohospodárskych oblastí. Z týchto oblastí získavajú ročne viac ako 30 ton materskej kašičky.

 

Ďalej vyzdvihol svetovú prioritu Oddelenia molekulárnej apidológie ÚMB SAV v objave, že bielkoviny materskej kašičky sú esenciálnou zložkou medu a pôsobia na živočíšnu bunku tým, že stimulujú tvorbu cytokínov, ako aj orginálnu metódu stanovenia apalbumínu1 v mede. Tiež ocenil, že Oddelenie molekulárnej apidológie ÚMB SAV predložilo International Honey Commission návrh, ktorý definuje, že autenticita medu založená na stanovení bielkovín vylučovaných včelami do medu, predstavuje nový spôsob pre zistenie falšovania medu a hodnotenia medu ako fyziologicky aktívnej potraviny, čo môže podporiť zvýšenie spotreby medu a hlavne jeho ceny pretože spotrebiteľ získava kvantitatívny údaj o množstve autentickej fyziologicky účinnej látky včelieho pôvodu v mede.

 

Výkonný výbor Slovenského zväzu včelárov ocenil prínos Dr. Kikuji Yamaguchiho, pre svetovú apidológiu a začlenenie Slovenského zväzu včelárov a Oddelenia molekulárnej apidológie ÚMB SAV do medzinárodnej vedeckej spolupráci s Japonskom v oblasti ekologického včelárenia a výskumu využitia liečivých včelích produktov, najmä materskej kašičky pre medicínske účely, najvyšším svojim vyznamenaním „Zlatou medailou Juraja  Fándlyho“.

Slávnostného podujatia, ktoré sa konalo v hoteli Sheraton sa zúčastnil aj Jeho Excelencia Akira Takamatsu, veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., člen Predsedníctva SAV a Ing. Ľudovít Gál, predseda Slovenského zväzu včelárov a ďalší hostia.

 

 

 

Zdroj: Ústav molekulárnej biológie SAV, foto: Lucio YASUKANI