Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesor Maršala v diskusii

Neurobiológovia sa stretli v Košiciach

22. 7. 2013 | videné 817-krát

V Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry 2013, sa v dňoch 23. až 27. júna 2013 konalo 7. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii (7ISECN). Zorganizoval ho Neurobiologický ústav SAV za spoluúčasti  Slovenskej spoločnosti pre neurovedy, Neuroimunologického ústavu SAV, Univerzity P. J. Šafárika, Jesseniovej lekárskej fakulty, Českej a slovenskej neurochemickej spoločnosti.

 

 

Sympózium so širokou medzinárodnou účasťou - približne 120 účastníkov z 11 krajín (Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Ukrajina, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko, USA a Kuvajt) nadviazalo na dlhoročnú tradíciu konferencií zameraných na širokú oblasť moderných neurovied. Hlavnými vedeckými témami boli tentoraz najnovšie objavy vo výskume neurodegeneratívnych ochorení, traumatického a ischemicko-reperfúzneho poškodenia CNS, molekulárnych mechanizmov neurotoxicity a neuroprotekcie, a regeneratívnej medicíny. Ako už vyplýva z názvu sympózia, jedným z jeho cieľov bolo prepojenie experimentálnej vedy s klinickou praxou. Po prvý raz v histórii týchto sympózií bola vo vedeckom programe samostatná klinická sekcia za účasti špičkových svetových a domácich neurológov, chirurgov a terapeutov.

 

 

Krátkou otváracou ceremóniou sympózium spoločne otvorilii predseda organizačného výboru RNDr. Jaroslav Pavel, PhD., riaditeľka Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. a predseda vedeckého výboru sympózia prof. MUDr. Martin Maršala. Vedecký program sympózia sa začal prednáškou prof. Maršalu z Kalifornskej univerzity v San Diegu venovanej terapeutickému použitiu kmeňových buniek v experimentálnych modeloch poškodenia miechy. S prednáškami vystúpili aj ďalší renomovaní vedci a špičkoví klinickí neurochirurgovia a terapeuti, ako napr. prof. Ch. Loftus, prof. Juan M. Saavedra, prof. C. Matute, prof. J. Laranjinha, prof. M. Novák, prof. J. Toldi, prof. J. Lehotský, prof. M. Salzet, Dr. R. Kvetňanský, doc. M. Galanda, doc. O. Križanová a ďalších. Počas sympózia odznelo v jednotlivých sekciách celkom 31 prednášok, v posterovej sekcií bolo prezentovaných 71 posterov.

 

Vďaka podpore Medzinárodnej neurochemickej (ISN) a Medzinárodnej spoločnosti pre výskum mozgu (IBRO) bolo v súťaži mladých vedcov Young Investigators Award ocenených 35 nádejných mladých vedcov.

Okrem kvalitného vedeckého programu účastníci sympózia mali možnosť spríjemniť si pobyt účasťou na opernom predstavení Rigolleto od Giuseppe Verdiho v prekrásnom Štátnom divadle v Košiciach, ako aj výletom do Malej Tŕne, ktorý bol spojený s ochutnávkou tokajských vín. Podľa pozitívneho ohlasu účastníkov, 7. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii bolo veľkou príležitosťou na zdieľanie vedeckých výsledkov, vedomostí, vedeckú spoluprácu a inšpiráciou pre ďalší základný ako aj klinický výskum.

 

Text: Jaroslav Pavel, Katarína Čižmáriková, foto: Annamária Košová