Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Seminár krajín V4 a Japan Science and Technology Agency

15. 7. 2013 | videné 1035-krát

Výmena skúseností o vývoji nových pokrokových materiálov a otvorenie spolupráce na úrovni krajín V4 – Japonsko. To bolo cieľom  seminára, ktorý  v dňoch 9. - 11. júla 2013 zorganizovala Slovenská akadémia vied v Kongresovom centre SAV Smolenice. Spoločný workshop sa konal za prítomnosti vedeckých pracovníkov SAV, Japan Science and Technology Agency (JST), National Institute of Materials Science (NIMS) a krajín V4, ktorých na workshope zastrešil Medzinárodný Višegrádsky Fond (IVF) .

 

Počas minuloročnej návštevy prezidenta Ivana Gašparoviča v Japonsku boli členmi delegácie aj predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, prof. Pavol Šajgalík a Dr. František Simančík. V rámci ich programu navštívili Japan Science and Technology Agency (JST), najdôležitejšiu japonskú agentúru, ktorá podporuje všetky oblasti výskumu v Japonsku a tiez uzatvára medzinárodné spolupráce v rámci celého sveta. Okrem toho navštívili aj National Institute of Materials Science  (NIMS), ktorý podľa medzinárodných hodnotení patrí k popredným inštitútom v oblasti nových materiálov a technológií vo svete. Výsledkom vzájomných rokovaní bola dohoda o zorganizovaní spoločného workshopu.

 

 

Na otvorení workshopu sa okrem predsedu SAV, viacerých členov Predsedníctva SAV a pracovníkov organizácií SAV zúčastnil aj japonský veľvyslanec J.E. A. Takamatsu, štátny tajomník MZV a EZ Peter Burian.Dnešný seminár o vede a technológiách je odrazom novej etapy v spolupráci medzi Slovenskom a Japonskom. Po prvýkrát privádza na jedno miesto špičkových vedcov z krajín V4 a Japonska,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR P. Burian vo svojom vystúpení počas otvorenia seminára.

 

Okrem neho sa otvorenia zúčastnila aj  riaditeľka IVF K. Wursterová, prezident NIMS prof. S. Ushioda a programový riaditeľ JST prof. T. Kishi. O tom, že JST prikladá veľký význam spolupráci s krajinami V4 svedčí skutočnosť, že v japosnkej delegácii boli viacerí špičkoví vedci. Významným hosťom z radov japonských vedcov bol prof. S. Iijima, ktorý bol v minulosti nominovaný na udelenie Nobelovej ceny. Prof. Sumio Iijima v roku 1991 publikoval prvý článok v Nature o objave uhlíkových nanotrubičiek. Objasnil štruktúru mnohostenných uhlíkových nanotrubičiek, zložených zo zvinutých grafénových vrstiev. Intenzívne sa venoval štúdiu týchto materiálov, v poslednom období sa venuje výskumu jednostenných uhlíkových nanotrubičiek a ich priemyselným aplikáciám, ako to dokumentoval aj vo svojej prednáške. Ďalším významným členom japonskej delegácie bol prof. H. Hosono známy svojim objavom supravodičov na báze železa. Známe sú tiež jeho priekopnícke práce v oblasti transparentných polovodivých oxidov.

 

Štvordňový workshop sa začal prezentáciami vedeckých pracovníkov z oblasti nanomateriálov, materiálov a technológií pre elektroniku a elektrotechniku. V ďalších dňoch odzneli prezentácie z oblasti konštrukčných materiálov a biomateriálov. V stredu účastníci workshopu navštívili laboratóriá Fyzikálneho ústavu SAV, Elektrotechnického ústavu SAV a Ústavu anorganickej chémie SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

 

Vyvrcholením workshopu bolo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení  medzi SAV a National Institute of Materials Science  predsedom SAV prof. J. Pastorekom a prezidentom NIMS  prof. S. Ushiodom.

Autori foto: Robert Grznár, Juraj Broš, SAV