Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Letný špeciál Vedy v Centre s Ľubošom Pástorom

12. 7. 2013 | videné 801-krát

CVTI Vás pozýva  do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR  v Bratislave, pravidelne raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Raz do roka, v júli,  pripravujeme  Letný špeciál Vedy v Centre, do ktorej pozývame mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou vedecko-výskumnou  prácou v zahraničí.

Vo štvrtok 18. júla 2013 o 17.00 hod. príde do Letného špeciálu vedeckej kaviarne významný a svetovo  uznávaný slovenský ekonóm, profesor financií na University of Chicago Booth School of Business, prof. Ľuboš Pástor, ktorý sa svojím výskumom v oblasti finančnej ekonómie zaradil medzi špičku medzinárodne rešpektovaných ekonómov.

 

Vo svojom výskume sa prof. Pástor odborne venuje najmä otázkam finančných trhov. Oblasťou jeho vedeckého záujmu sú likvidita finančných trhov, bubliny na akciových trhoch, úspešnosť investičných fondov, ale venoval sa aj výberu portfólia, volatilite výnosov, či technologickým revolúciám. Jeho najnovší výskum analyzuje následky  politickej neistoty v ekonomike. Výsledky svojej práce  pravidelne publikuje v špičkových odborných časopisoch ako napríklad American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Political Economy a Review of Financial Studies. Jeho  publikácie získali doteraz 11 prestížnych ocenení.

Reálne a finančné dôsledky politickej neistoty – to je názov júlového Letného špeciálu Vedy v Centre, v ktorom sa dozvieme, ako neistota o budúcich vládnych opatreniach jednotlivých krajín či ich zoskupení vplýva na svet okolo nás.  Vo svojej prednáške prof. Pástor poskytne prehľad o najnovšej akademickej práci o vplyvoch tejto neistoty na ekonomiku a finančné trhy. Zároveň sa pokúsi objasniť, akým konkrétnym neistotám v súčasnosti čelí Slovensko a ostatné krajiny eurozóny, aké kroky by prospeli eurozóne na zníženie politickej neistoty a ako reálne vplýva na hospodársky rast krajiny , investície a zamestnanosť.

Aké sú ďalšie svedectvá o finančných dôsledkoch politickej neistoty? Aj o tom bude júlový Letný špeciál vedeckej kaviarne.

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň  Veda v Centre sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Zdroj: CVTI