Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výstava „Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor“

11. 7. 2013 | videné 909-krát

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s viacerými odbornými partnermi organizuje v dňoch 18. 7. – 31. 10. 2013 výstavu pod názvom Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor. Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase od 9.00 do 16.00 hod. /pondelok, streda, piatok/ a 9.00 do 18.00 hod. /utorok, štvrtok/ v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

 

Cieľom výstavy je predstaviť jednotlivé prístroje používané v geodézií a kartografii.  Tematicky je výstava postavená na odkaze významného slovenského geodeta, matematika a kartografa, Samuela Mikovíniho, preto aj prostredníctvom ukážok máp z minulosti a súčasnosti priblíži vývoj prístrojov využívaných v týchto vedných odboroch. Súčasťou výstavy bude aj ilustračná ukážka moderných prístrojov súčasnosti, ako napríklad unikátnej robotizovanej univerzálnej meracej stanice na meranie uhlov, dĺžok, prevýšení a sklonov. Na výstave budú taktiež ukážky niektorých medzinárodných patentov. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj premietanie krátkeho filmu o živote Samuela Mikovíniho. Na premietanie je potrebné nahlásiť minimálne troch záujemcov deň vopred na mailovej adrese ncpvat@cvtisr.sk.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 18. 7. 2013 o 16.00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

V rámci národného projektu NITT SK ide o ďalšiu zo série výstav, ktorých zámerom je priblížiť problematiku transferu technológií a duševného vlastníctva. Cieľom výstav je sprostredkovať informácie o téme aj v nasledujúcom období trvania projektu (do roku 2014).

Viac informácií nájdete na www.nptt.sk.    Kontakt: Zuzana Čeplíková, zuzana.ceplikova@cvtisr.sk.