Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Plk. Ing. M. Fulier spolu s editorom DVD knihy doc. J. Ferancom a šéfredaktorom VEDY E. Borčinom vyprevádza knihu medzi čitateľov.

Meniace sa Slovensko očami satelitov

3. 7. 2013 | videné 942-krát

V roku 2010 vyšla vo VEDE, vydavateľstve SAV, publikácia Slovensko očami satelitov, ktorej témou boli satelitné technológie, diaľkový prieskum Zeme a súčasné aplikačné možnosti v tejto oblasti pre najrôznejšie sféry ľudských aktivít. Nedávno vyšla kniha so skoro totožným názvom – Meniace sa Slovensko očami satelitov (VEDA 2012), ktorú 19. júna 2013 prezentovali v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV.

 

Pre novú knihu autori zvolili netradičnú formu interaktívnej DVD publikácie, a tato zmena je zmenou zásadnou a rozhodne nie samoúčelnou. Výrazne totiž zvyšuje celkovou názornosť, ale aj atraktivitu väčšiny vybratých príkladov i pre čitateľov bez skúseností s využívaním satelitných údajov. To, čo je v prvej publikácii ilustrované formou štandardných obrázkov či tabuliek, to druhá publikácia posúva oveľa ďalej a dokumentuje dynamickú povahu monitorovaných tém, ako sú napríklad atmosférické či kozmické počasie, zmeny poľnohospodárskej i lesnej krajiny, či iných typov krajiny (mestská zástavba, pribúdanie vodných nádrží, záplavy), zmeny v ionosfére, hydrosfére a deformácie zemského povrchu,  komentovanými dynamickými obrazovými animáciami. Táto zmena je vedená snahou umožniť čitateľom oveľa väčší prienik do konkrétnych prejavov a využitia satelitných údajov vo vybraných aplikačných oblastiach a lepšie pochopiť súčasný aj budúci potenciál využitia satelitných technológií najmä v kontexte Slovenska.

 

Jednotlivé sledované sféry predstavil editor publikácie doc. Ján Feranec z Geografického ústavu SAV a autori (I. Barka, J. Beták, T. Bucha, T. Cebecauer, J. Feranec, M. Igondová, J. Hefty, P. Herda, T. Hlaváč, M. Husárik, J. Janák, J. Kaňák, K. Kudela, M. Mišková, J. Nováček, M. Nováková, M. Sviček, J. Svoreň, M. Šúri a J. Takáč). Prínos publikácie pre popularizáciu vedy medzi širokými vrstvami čitateľov, najmä mladých, ocenil o. i. aj generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu Dr. Martin Benko, ako aj plk. Ing. Michal Fulier, náhradník slovenského kozmonauta, ktorú žičlivými slovami vyprevadil medzi čitateľov.

 

Zdroj: E. B., foto: Ing. Jozef Nováček