Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ USvL SAV Prof. Adam Bžoch, CSc. informuje o činnosti ústavu

Ústav svetovej literatúry SAV v Goetheho inštitúte

12. 4. 2013 | zhliadnuté 840-krát

Dňa 11.4. 2013 sa v Goetheho inštitúte na Panenskej ulici v Bratislave mohli záujemcovia oboznámiť s prácou Ústavu svetovej literatúry SAV. Riaditeľ ústavu Prof. Adam Bžoch, CSc. informoval o vedeckých aktivitách ústavu a o časopise World Literature Studies, ktorý je zaradený do mnohých medzinárodných databáz. Časopis uverejňuje recenzované vedecké štúdie, odborné články, záznamy z diskusií a recenzie z oblasti všeobecnej a porovnávacej literárnej vedy a translatológie. Okrem toho, že rozvíja domácu literárnu vedu, v posledných rokoch sa výraznejšie otvára transdisciplinárnej diskusii s vedcami z iných humanitných odborov. Ústav dlhoročne úzko spolupracuje s Goetheho inštitútom v oblasti literárnovednej germanistiky. Prezentácia sa uskutočnila za prítomnosti novej riaditeľky Goetheho inštitútu Dr. Jany Binder.

 

Autor: D. Pucherová