Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prezentácia 3D

Týždeň vedy a techniky vo Výpočtovom stredisku SAV

15. 11. 2012 | videné 1189-krát

V rámci Týždňa vedy a techniky Výpočtové stredisko SAV  poukázalo na päťdesiatročnú tradíciu vedecko-technických výpočtov v SAV, počnúc počítačom ZRA-1 v roku 1962 a končiac (zatiaľ) superpočítačom POWER 775, ktorý nesie meno Aurela Stodolu.

 

Úbohá „zetera“, vtedy obdivovaný zázrak techniky a úžasná vec v SAV, na ktorú sa hneď vrhli vedeckí pracovníci a učili sa programovať, je dnes vo forme súčiastok a dokumentácie  na Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku inštalovanej na spoločnom pracovisku VS SAV a TI SAV v Slušovickej hale v areáli SAV na Patrónke, pozri:   http://www.vystava.sav.sk/sivvp/zra-1/

 

Počas Týždňa vedy a techniky sa v pondelok venovali členom občianskeho združenia ACHO – Aktívne chvíle oddychu, ktorí voľné chvíle trávia stepovým a džezovým tancom, ale tento oddych v ňom nachádzajú mnohí „IT-čkári“. Záujem bol veľký. V stredu bol deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili záujemcovia z verejnosti a tri školské triedy z Gymnázia sv. Uršule, Spojená škola na Tignerovej ulici a štvrtáci z elektrotechnickej priemyslovky – Adlerky. V piatok sa venovali bývalým zamestnancom Ústavu technickej kybernetiky (dnes UI SAV).

 

Autor: Štefan Kohút, VS SAV, fotografie: I. Šabla, Š. Kohút, K. Ábelovská, E. Kohútová