Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Raniak obrovský, Nyctalus lasiopterus (obidve fotografie Jeroen van der Kooij)

Pod Poľanou chytili najväčšieho európskeho netopiera

24. 8. 2005 | videné 5529-krát
Má rozpätie krídel 43 centimetrov – je to tretí videný živý exemplár tohto druhu na Slovensku.

O jedenástej v noci, do siete nad potokom v Kamenistej doline, ho ulovil náš kolega. Podarilo sa to Mgr. Petrovi Kaňuchovi z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorý sa podieľa na výskume spolu s členmi Holandskej mammaliologickej spoločnosti (Dutch Mammal Society) pod vedením Erica Thomassena. Raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus), prekvapujúco objavili na Poľane v posledný júlový deň. Holandskí výskumníci, ktorí vyhľadávajú neprebádané oblasti v Európe, požiadali ÚEL vo Zvolene o spoluprácu. Raniaka obrovského preskúmali, okrúžkovali a vypustili naspäť do prírody.

„Veľmi nás prekvapilo, keď sme tento exemplárny kus našli na Slovensku. Vôbec sme to neočakávali. Naposledy som niečo podobné videl v Bulharsku,“ reagoval Thomassen.

Odborníci sa domnievajú, že samička sťahovavého raniaka obrovského „preletela“ svoje prirodzené hniezdiská, alebo v dutinách stromov na Poľane žije väčšia komunita. Prípad nezvyčajného výskytu tohto druhu na Slovensku ešte nie je uzavretý, keďže v auguste boli odchytené aj ďalšie jedince na území Národného parku Muránska planina. Tento druh raniaka žije najmä na juhu Európy.

Podľa pracovníka Petra Kaňucha sú raniaky obrovské veľmi plaché a ťažko pozorovateľné, a preto je o nich veľmi málo poznatkov. Európske netopiere sa živia hmyzom, ale v posledných rokoch sa objavili aj informácie, že práve tento druh netopiera možno loví aj drobné migrujúce spevavce.

Netopiere sú jediné cicavce, ktoré vedia lietať. Krídla tvorí tenká kožovitá blana. Netopiere musia denne zožrať veľké množstvá hmyzu. Pri love sa orientujú echolokáciou. Cez deň spia zavesené dolu hlavou v najrôznejších úkrytoch, v jaskyniach, v banských šachtách alebo na povalách, či v dutinách stromov. Po hlodavcoch je to najpočetnejší rad zahrňujúci asi 1000 druhov. V strednej Európe žije okolo 40 druhov netopierov, z toho na Slovensku bolo doteraz zaznamenaných 27.

(Podľa denníka SME, 3. 8. 2005, autor Daniel Vražda)