Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Pohľad na diskusné pódium - sprava prof. Štefan Luby, prof. Milan Lapin, prof. Július Krempaský, Viliam Novák, Pavol Nejedlík a Vítězslav Kremlík.

Metamorfózy - o globálnom otepľovaní...

12. 11. 2010 | zhliadnuté 1771-krát
V trenčianskom kine Hviezda sa v sobotu 6. novembra uskutočnil III. ročník už tradičných besied pre verejnosť – tentoraz na tému klimatických zmien na našej planéte.

Tretiemu ročníku cyklu vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými odborníkmi pod názvom Metamorfózy organizátori dali podtitulok Globálne otepľovanie – klimatické zmeny na modrej planéte a jeho moderátorom bol nestor slovenskej vedy, a aj tohto podujatia, dlhoročný bývalý predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý na úvod v sále privítal predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka a člena Predsedníctva SAV Igora Túnyiho. Vzápätí predstavil hostí programu - prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., emeritného profesora z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, prof. Milana Lapina, CSc., vedúceho Oddelenia meteorológie a klimatológie Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Ing. Viliama Nováka, DrSc. z Ústavu hydrológie SAV, RNDr. Pavla Nejedlíka, CSc., riaditeľa Meteorologickej sekcie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, a Mgr. Vítězslava Kremlíka, klimatológa-publicistu, tvorcu českého internetového portálu Klimaskeptik.cz, ako oponenta niektorých v súčasnosti presadzovaných alarmistických názorov v tejto oblasti.

Ešte nie je tak dávno, čo bolo počasie obligátnou témou len pre Angličanov. Avšak v súčasnosti je už touto mainstreamovou témou posadnutá cela Európa, ba aj ostatný svet. Čo sa to deje s tým počasím? Vyčíňalo takto bezočivo aj v minulosti, alebo sa "zbláznilo" až v posledných rokoch? Čím to je, že prakticky každá búrka, či aj len obyčajný klimaticky front môže mať za následok povodne? Budeme schopní tieto nežiaduce zásahy do nášho inak pokojného života aj predvídať? – týmito slovami organizátori podujatia z trenčianskej neziskovej organizácie Pansophia udali tón celovečernej diskusii. Napokon, hostia podujatia sa zhodli v názore, že globálne otepľovanie je v súčasnosti realitou, hoci o jeho rýchlosti možno diskutovať... Avšak – či je to trvalý a nevratný jav alebo len jedna z pravidelných zmien, ktoré už v minulosti na Zemi prichádzali a odchádzali a aký je podiel ľudstva na tejto zmene v súčasnosti – o tom sa vedú spory a budú sa zrejme viesť ešte hodne dlho. Odpovede prinesie až budúcnosť – len aby nebolo prineskoro...

Spoluorganizátorom podujetia bola Slovenská akadémia vied.