Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hlavná ulica v Košiciach, miesto pre exponáty putovnej výstavy.

Na Hlavnej ulici v Košiciach leží vesmír

8. 9. 2009 | videné 2048-krát
Unikátna výstava "Vesmír – dobrodružstvo objavov" sa po Prahe, Brne a Ostrave presunula aj do Košíc. Košičanom a návštevníkom mesta umožňuje nahliadnuť do tajov ukrytých v kozmickom priestore.

Putovnú výstavu pod názvom Vesmír – dobrodružstvo objavov otvorili slávnostne 4. septembra v Košiciach na Hlavnej ulici v parku pri kaplnke sv. Michala, v tesnom susedstve symbolov stredovekej histórie. Prístupná je 24 hodín denne, sedem dní v týždni ateda možno ju navštíviť aj neskoro večer i v noci. Výstava potrvá do 30. septembra 2009. Vstup na výstavu je voľný.

Ako nás informoval vedecký tajomník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a slovenský koordinátor podujatí v rámci Medzinárodného roka astronómie na Slovensku (IYA 2009) RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., iniciátorom zapožičania výstavy do Košíc bol vedúci Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV) prof. Karel Kudela, ktorý sa už dlhé roky venuje výskumu kozmického žiarenia a kozmického počasia v Košiciach, v observatóriu na Lomnickom štíte ako aj vo vesmíre, prostredníctvom vlastných prístrojov na kozmických sondách.

Hlavným garantom výstavy je prof. Pavol Sovák, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a vedúcim organizačného tímu je Alexander Dirner, vedúci Katedry jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Záštitu nad výstavou prevzal primátor Košíc František Knapík. Výstava sa pripravovala s podporou koordinátora medzinárodného roku astronómie na Slovensku Drahomíra Chochola. Do organizácie výstavy sa zapojili aj ďalší pracovníci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach.

Galaxie, planéty, mesiace, hmloviny, hviezdokopy...

"Výstavu tvorí 48 veľkorozmerných fotografií vesmírnych objektov od telies slnečnej sústavy až po vzdialené galaxie," informoval nás Drahomír Chochol. "Tieto podivuhodné snímky boli urobené najväčšími astronomickými ďalekohľadmi – umiestnenými nielen na zemskom povrchu, ale taktiež v kozmickom priestore. Návštevníci si môžu prehliadnuť nielen kamenné a plynné planéty, ale aj hmloviny, hviezdokopy a objekty na samotných hraniciach viditeľného vesmíru."

Každú fotografiu sprevádza popis zobrazených objektov a javov, pričom výstavu dopĺňajú úryvky veršov z českej literatúry. Expozícia vedie jej návštevníkov po celom vesmíre. "Cesta sa začína v našej slnečnej sústave pohľadom na planéty, ich mesiace aj menšie telesá putujúce okolo nášho Slnka. V druhom bloku sa návštevníci oboznamujú so životom hviezd, ich zrodom, postupným vývojom až po ich smrť. Vidia, ako hviezdy ovplyvňujú svoje bezprostredné okolie a priestor medzi nimi, aj ako hviezdny vietor a žiarenie formujú hmloviny najrôznejších tvarov a foriem. V treťom bloku návštevníci načrú ešte hlbšie do vesmíru, kde nájdu hviezdokopy a galaxie. Nakoniec ich čakajú snímky exotických objektov na samej hranici nášho viditeľného vesmíru z čias, kedy naša planéta ešte neexistovala," priblížil nám výstavu Drahomír Chochol.

Autormi fotografií sú pracovníci astrofyzikálnych ústavov v Mexiku a v Španielsku. Výstava vznikla s podporou UNESCO, Medzinárodnej astronomickej únie, Astronomického ústavu AV ČR, Hlavného mesta Prahy, Národného divadla v Prahe a mnohých ďalších organizácií pod vedením prof. Jana Palouša, vedúceho Oddelenia galaxií a planetárnych sústav Astronomického ústavu AV ČR.

Centrum kozmických výskumov má svoj panel

Priestor, vyhradený Mestom Košice na výstavu, využilo Centrum kozmických výskumov aj na umiestnenie menšieho panelu ilustrujúceho kozmofyzikálny a astronomický výskum v Košiciach a na východnom Slovensku. Panel informuje o projekte vplyvu kozmického počasia, ktorý podporila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

V budove Slovenského technického múzea v Košiciach 2. septembra bola tlačová konferencia o vzniku a poslaní výstavy. Na slávnostnom otvorení výstavy sa predniesol prihovor Drahomír Chochola. O vzniku výstavy a odkaze Medzinárodného roku astronómie hovoril prof. Jan Palouš z Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky.

Populárne prednášky pre verejnosť

Výstavu sprevádza bohatý sprievodný program, ide najmä o populárne prednášky pre verejnosť, prehliadky nočnej oblohy, organizované členmi astronomického klubu PALLAS (dva razy do týždňa, každý utorok a štvrtok od 19.00 do 21.00), výtvarná, fotografická a literárna súťaž na tému z astronómie pre žiakov základných škôl, zamerané na propagáciu Medzinárodného roku astronómie.

Populárne prednášky pre verejnosť sa uskutočnia každú stredu o 15.30 h v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

Program:
  • 9. 9. 2009 - ŠTÚDIUM SLNEČNEJ ATMOSFÉRY - Aleš Kučera, riaditeľ Astronomického ústavu SAV, Tatranská Lomnica
  • 16. 9. 2009 - VÝSKUM MEDZIHVIEZDNEJ HMOTY - Ján Svoreň, vedúci Oddelenia medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV, Tatranská Lomnica
  • 23. 9. 2009 - SVETELNÉ ZNEČISTENIE - Pavol Rapavý, riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote
  • 30. 9. 2009 - TRADÍCIA KOZMOFYZIKÁLNEHO VÝSKUMU V KOŠICIACH - prof. Karel Kudela, vedúci Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice
Na financovaní a príprave košickej expozície výstavy VESMÍR – dobrodružstvo objavov sa podieľajú projekty APVV Objavujme krásy fyziky, Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu, Hodina vedy, projekt COST MVTS 0803 podporovaný SAV, Agentúra pre podporu výskumu a vývoja, projekt Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ s názvom Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia.

Ďalšie informácie o výstave a Medzinárodnom roku astronómie môžete získať na webových adresách:
http://astronomia2009.vesmir.sk
http://www.astro.sk
http://www.astro.cz

Foto: Dr. Štefan Parimucha a Katarína Čižmáriková