Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.

Za teatrológom prof. Pavlom Palkovičom

9. 4. 2009 | videné 1904-krát
V utorok 7. apríla 2009 zomrel divadelný teoretik, historik a kritik a vysokoškolský pedagóg prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc.

Prof. Pavol Palkovič (*14. 6. 1930 Kúty, okr. Senica) sa v oblasti teórie a drámy divadla zameral na skúmanie vzťahu medzi literárnymi žánrami a divadlom, medzi dramatickým textom a jeho javiskovým pretlmočením, s osobitným zreteľom na slovenskú klasickú dramatiku a problematiku jej interpretácie v súčasnom divadle (napr. monografie Jozef Gregor Tajovský, realistický dramatik slovenskej predrevolučnej dediny (1972), Dialógy s Tajovským (1982), Život drámy a duchovný rozmer divadla (1999).

Od 60. rokov už minulého storočia pravidelne prispieval bystrými a zargumentovanými postrehmi do bratislavského Večerníka, hlbšie zdôvodniteľnými názormi do Pravdy, Literárneho týždenníka, mesačníka Film a divadlo. Kvalitu, hĺbku a punc neopakovateľnosti majú jeho odborné štúdie publikované v Slovenských pohľadoch, Slovenskom divadle a zborníkoch Teória dramatických umení, Dráma – divadelná hra (1979). Venoval sa aj rozhlasovej dramatickej tvorbe.

Vychoval množstvo študentov v oblasti literatúry, najmä však divadelnej vedy. Rád a do posledných chvíľ života chodil do divadla i mimo Bratislavy, aktívne sa zúčastňoval na divadelných festivaloch. Bol vášnivý diskutér ako medziumelcami, tak aj medzi študentmi a "svojimi" doktorandmi. V Kabinete divadla a filmu SAV pracoval v rokoch 1994 – 2002, kam prišiel už medzi svojich bývalých študentov z VŠMU na sklonku svojej pedagogickej praxe.

Palkovičove vyznávanie kresťanských hodnôt a jeho opustenie našich pozemských radov v čase príprav na najväčší kresťanský sviatok má znaky metafory. Pre všetkých - bez rozdielu viery či neviery.

Posledná rozlúčka s prof. Palkovičom bude v utorok 14. apríla 2009 o 15.45 v bratislavskom Krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

Kabinet divadla a filmu SAV