Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška v sieni vysokých napätí STM so svetielkujúcimi výbojmi obrovských plazmových gulí a trubíc nebola tématicky celkom ‘pomimo’. Práve štúdiu kozmickej plazmy a nabitých energetických častíc sa kozmický výskum ÚEF SAV venuje prioritne.

Košické výpravy do vesmíru

8. 12. 2008 | videné 1825-krát
Slovenské technické múzeum v Košiciach a ÚEF SAV usporiadali tematickú prednášku "Košické výpravy do vesmíru".

V priestoroch expozície STM ju v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pre študentov a pedagógov Gymnázia na Poštovej ulici pripravil vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV Ján Baláž. Na prednášku priniesol aj prototyp kozmického vedeckého prístroja NUADU a model čínsko-európskeho satelitu Double Star, na palube ktorého tento prístroj aj v súčasnosti pracuje. V expozícii astronómie STM sa dlhodobo nachádza šesť ďalších vedeckých prístrojov, ktoré košický ÚEF SAV v minulosti vyslal do vesmíru v rámci rôznych kozmických vedeckých misií.

Text: Jana Mešterová, STM Košice
Foto: Bartolomej Cisár, STM Košice