Aktuality

Košické výpravy do vesmíru

8.12.2008, otvorené 1414-krát

 

Slovenské technické múzeum v Košiciach a ÚEF SAV usporiadali tematickú prednášku "Košické výpravy do vesmíru".

V priestoroch expozície STM ju v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pre študentov a pedagógov Gymnázia na Poštovej ulici pripravil vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV Ján Baláž. Na prednášku priniesol aj prototyp kozmického vedeckého prístroja NUADU a model čínsko-európskeho satelitu Double Star, na palube ktorého tento prístroj aj v súčasnosti pracuje. V expozícii astronómie STM sa dlhodobo nachádza šesť ďalších vedeckých prístrojov, ktoré košický ÚEF SAV v minulosti vyslal do vesmíru v rámci rôznych kozmických vedeckých misií.

Text: Jana Mešterová, STM Košice
Foto: Bartolomej Cisár, STM Košice


Príloha

Prednáška v sieni vysokých napätí STM so svetielkujúcimi výbojmi obrovských plazmových gulí a trubíc nebola tématicky celkom ‘pomimo’. Práve štúdiu kozmickej plazmy a nabitých energetických častíc sa kozmický výskum ÚEF SAV venuje prioritne.
Príloha

Moderná kozmická technika dokáže priblížiť vzdialené svety planét, asteroidov a komét Slnečnej sústavy na dosah ruky (sonda ROSETTA nad planétou Mars). Vpravo Ján Baláž.
Príloha

Úvodná stránka prednášky ilustruje vesmírne misie DOUBLE STAR a ROSETTA, na realizácii ktorých sa podieľal aj ÚEF-SAV.
Príloha

Pohľad zo sondy ROSETTA na planétu Mars počas blízkeho preletu. Aby nabrala rýchlosť potrebnú na cestu na vzdialenú kométu, musí opakovane uskutočniť po dva blízke prelety (tzv. gravitačný prak) okolo planét Mars a Zem. Na kométe pristane v roku 2014. Komunikáciu medzi orbitálnym a pristávacím modulom sondy zabezpečí systém, na realizácii ktorého sa podieľal aj ÚEF SAV. Kredit: ESA.
Príloha

Satelity typovej série PROGNOZ zohrali významnú rolu v kozmickom výskume ÚEF SAV. Na ich palubách pracovala celá rada úspešných spektrometrov kozmických energetických častíc typu DOK z produkcie ÚEF. Kredit: IKI-RAN.
Príloha

Model satelitu Double Star TC-2 bol zhotovený na ÚEF v mierke 1:4 na účely popularizácie a vzdelávania v oblasti satelitných technológií.