Opustil nás doc. Jozef Minárik"> Opustil nás doc. Jozef Minárik"> Opustil nás doc. Jozef Minárik"> Opustil nás doc. Jozef Minárik"> SAV - <font color="black">Opustil nás doc. Jozef Minárik</font>
Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Opustil nás doc. Jozef Minárik

26. 11. 2008 | zhliadnuté 1210-krát
Posledná rozlúčka s literárnym vedcom bude v pondelok 1. decembra o 10.00 h na Martinskom cintoríne v Bratislave.

V pondelok 24. novembra skonal v Bratislave nestor slovenskej literárnej historiografie, editor a prekladateľ doc. PhDr. Jozef Minárik, CSc.

Jozef Minárik (* 7. januára 1922) ako absolvent štúdia slovenčiny a latinčiny na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1946) pôsobil sprvu ako stredoškolský profesor. Od roku 1953 sústredil svoj profesionálny záujem na výskum staršej slovenskej literatúry, ktorému sa venoval v Ústave slovenskej literatúry SAV (1953 − 1967), neskôr ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1967 − 1989). V neúnavnej bádateľskej a edičnej práci pokračoval aj po odchode do dôchodku; dá sa povedať, že i napriek ťažkej chorobe jej ostal verný až do posledného dychu...

Jozef Minárik zanechal rozsiahle literárnohistorické dielo, založené na dôslednom pramennom štúdiu. Dlhoročné systematické hĺbkové sondy do žánrovej problematiky a poetiky staršej slovenskej literatúry (vydané v podobe čiastkových prác a monografií) zúročil v synteticky koncipovanom "triptychu", ktorý predstavuje jeho periodizačnú a výkladovú koncepciu slovenského literárneho stredoveku, humanizmu a renesancie i baroka (Stredoveká literatúra, 1977, 1980; Renesančná a humanistická literatúra, 1985; Baroková literatúra, 1984). Mimoriadne bohatá bola i Minárikova edičná činnosť. Sprístupnil literárne dielo mnohých významných autorov staršej slovenskej minulosti a zostavil rozmanité, čitateľsky pútavé výbery autorsky známych i anonymných literárnych textov 9. − 18. storočia.

Výskumná i pedagogická činnosť Jozefa Minárika bola vymedzená rokmi, v ktorých o udeľovaní vedeckých a pedagogických hodností nerozhodovali (aspoň nie predovšetkým) vedecké výkony. Preto ostal "doživotným" docentom a kandidátom vied. Pre literárneho historika s jeho príslovečnou pracovitosťou a zaujatím existoval však nenahraditeľnejší spôsob zadosťučinenia: vykonaná práca.

Navždy mu za ňu patrí naša úcta a vďaka.

Ústav slovenskej literatúry SAV


Posledná rozlúčka s doc. Jozefom Minárikom bude v pondelok 1. decembra o 10.00 h na Martinskom cintoríne v Bratislave.