Aktuality

Košickí vedci opäť bližšie k vesmíru

6.12.2007, otvorené 3026-krát

 

Spektrometer kozmických energetických častíc z ÚEF SAV úspešne absolvoval posledné kvalifikačné testy nutné na cestu do vesmíru.

V laboratóriách Ústavu kozmických výskumov Ruskej akadémie vied (IKI-RAN) v Moskve zakončili skúškami tzv. elektromagnetickej kompatibility sériu náročných testov spektrometra MEP (Monitor of Energetic Particles). Spektrometer vyvinuli košickí vedci a konštruktéri z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v oddelení kozmickej fyziky (zodpovedný riešiteľ je vedúci oddelenia prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., konštruktérmi prístroja sú Ing. Ján Baláž, PhD. a Ing. Igor Strhársky - pozn. redakcie Aktualít SAV) a niektorými časťami a experimentmi sa na ňom podieľajú aj odborníci z Demokritovej univerzity v gréckom Xanthi a IKI-RAN v Moskve.

Košický MEP poletí do kozmu na palube rádioastronomického satelitu SPECTRUM-R, pre ktorý sú testy elektromagnetickej kompatibility mimoriadne prísne, keďže žiaden z palubných prístrojov nesmie rušiť veľmi citlivé rádioastronomické pozorovania vzdialených vesmírnych objektov. Elektromagnetické rušenie je však aj "dvojsečnou zbraňou", preto bol prístroj zároveň testovaný aj na odolnosť voči možnému rušeniu z iných palubných systémov, ktoré by mohli znehodnotiť jeho vlastné merania.

Satelit SPEKTRUM-R, ktorého vypustenie sa plánuje najskôr koncom roka 2008, možno aj neskoršie, ponesie zatiaľ najväčší rádioteleskop aký bol kedy do kozmu vynesený. Jeho parabolická anténa pozostáva z 27 segmentov a po automatickom rozložení na orbite bude mať impozantný priemer 10 metrov. Mimoriadne vysokú rozlišovaciu schopnosť rádioastronomických pozorovaní zabezpečí absencia atmosféry, veľká vzdialenosť od pozemných zdrojov rušenia a najmä rádiointerferometria na veľmi dlhej báze (VLBI) v spolupráci s pozemnými rádioteleskopmi. Orbita satelitu je vhodná aj na magnetosférický výskum, čo využíva vedecký merací komplex PLAZMA, ktorého súčasťou je aj spektrometer MEP z Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach.

Text a foto: Ján Baláž, ÚEF SAV Košice


Príloha

Príprava testov na vlastné vyžarovanie aj citlivosť voči magnetickej zložke poľa (zľava pracovníci IKI A. M. Borodkin a A. A. Petrukovič).
Príloha

Spektrometer energetických častíc MEP je objektom medzinárodnej spolupráce Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, kde ho skonštruovali, Demokritovej univerzity v gréckom Xanthi a IKI-RAN v Moskve.
Príloha

Ticho, EMC test sa začína! A najmä, vypnite mobily...!
Príloha

Pohľad na MEP cez káblový kanál počas testov v uzavretej Faradayovej klietke.
Príloha

MEP bol dôkladne preskenovaný citlivými spektrálnymi analyzátormi v širokom frekvenčnom rozsahu. Úroveň rušení musí vždy zostať pod červenou čiarou.
Príloha

Testy automatického rozloženia parabolickej antény satelitu SPECTRUM-R v Lavočkinovom centre kozmických letov <i>(foto: NPO-Lavočkin)</i>.
Príloha

Satelit SPECTRUM-R na orbite – zatiaľ len umelecká fikcia. Štart z kozmodrómu Bajkonur je plánovaný koncom roka 2008 <i>(kredit: NPO-Lavočkin)</i>.
Príloha

IKI-RAN stále žije vedeckou exhibíciou k 50-temu výročiu prvého kozmickému letu Sputnika-1, ktorému na nej patrí čestné miesto.
Príloha

Vystavené prototypy a záložné exempláre kozmických vedeckých prístrojov dopĺňajú posterové prezentácie, nechýba ani poster venovaný spektrometru MEP.
Príloha

Poster venovaný veľmi úspešnému košickému spektrometru DOK-2, ktorý pracoval na dvoch satelitoch projektu INTERBALL. Skutočný spektrometer (záložný exemplár) má vo svojej expozícii aj Slovenské technické múzeum v Košiciach.
Príloha

Volt N.Lucenko, vedecký pracovník IKI-RAN, s modelom kozmického rentgenovského teleskopu SIGMA. V. N. Lucenko už dlhodobo spolupracuje s ÚEF-SAV a zabezpečoval umiestnenie viacerých košických vedeckých aparatúr na ruských satelitoch.
Príloha

Ruský <i>Marsochod</i>, ktorý sa (na rozdiel od tých amerických) na Mars zatiaľ nedostal. V pozadí Sputnik-1 a balónová sonda do atmosféry Venuše.
Príloha

Trojrozmerný model marťanského mesiaca Phobos v mierke 1 : 50 000.
Príloha

Na výstave nechýba ani spektrometer energetických častíc SLED-2, ktorý bol vyvinutý a konštruovaný na ÚEF-SAV pre marťanskú misiu MARS-96 v spolupráci s partnerskými inštitútmi v Írsku, Nemecku, ČR a Maďarsku.
Príloha

Prof. Karel Kudela, vedúci Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF, kde bol spektrometer skonštruovaný.
Príloha

Spomienkové foto autora článku so Sputnikom, ktorý už navždy zostane ’<i>ten prvý</i> ’ a so ’<i>zblúdilým synom</i> ’ SLED-2, ktorý kvôli poruche raketového motora na Mars nikdy nedoletel...