Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Príprava testov na vlastné vyžarovanie aj citlivosť voči magnetickej zložke poľa (zľava pracovníci IKI  A. M. Borodkin a A. A. Petrukovič).

Košickí vedci opäť bližšie k vesmíru

6. 12. 2007 | videné 3564-krát
Spektrometer kozmických energetických častíc z ÚEF SAV úspešne absolvoval posledné kvalifikačné testy nutné na cestu do vesmíru.

V laboratóriách Ústavu kozmických výskumov Ruskej akadémie vied (IKI-RAN) v Moskve zakončili skúškami tzv. elektromagnetickej kompatibility sériu náročných testov spektrometra MEP (Monitor of Energetic Particles). Spektrometer vyvinuli košickí vedci a konštruktéri z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v oddelení kozmickej fyziky (zodpovedný riešiteľ je vedúci oddelenia prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., konštruktérmi prístroja sú Ing. Ján Baláž, PhD. a Ing. Igor Strhársky - pozn. redakcie Aktualít SAV) a niektorými časťami a experimentmi sa na ňom podieľajú aj odborníci z Demokritovej univerzity v gréckom Xanthi a IKI-RAN v Moskve.

Košický MEP poletí do kozmu na palube rádioastronomického satelitu SPECTRUM-R, pre ktorý sú testy elektromagnetickej kompatibility mimoriadne prísne, keďže žiaden z palubných prístrojov nesmie rušiť veľmi citlivé rádioastronomické pozorovania vzdialených vesmírnych objektov. Elektromagnetické rušenie je však aj "dvojsečnou zbraňou", preto bol prístroj zároveň testovaný aj na odolnosť voči možnému rušeniu z iných palubných systémov, ktoré by mohli znehodnotiť jeho vlastné merania.

Satelit SPEKTRUM-R, ktorého vypustenie sa plánuje najskôr koncom roka 2008, možno aj neskoršie, ponesie zatiaľ najväčší rádioteleskop aký bol kedy do kozmu vynesený. Jeho parabolická anténa pozostáva z 27 segmentov a po automatickom rozložení na orbite bude mať impozantný priemer 10 metrov. Mimoriadne vysokú rozlišovaciu schopnosť rádioastronomických pozorovaní zabezpečí absencia atmosféry, veľká vzdialenosť od pozemných zdrojov rušenia a najmä rádiointerferometria na veľmi dlhej báze (VLBI) v spolupráci s pozemnými rádioteleskopmi. Orbita satelitu je vhodná aj na magnetosférický výskum, čo využíva vedecký merací komplex PLAZMA, ktorého súčasťou je aj spektrometer MEP z Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach.

Text a foto: Ján Baláž, ÚEF SAV Košice