Aktuality

Zanikol satelit Double Star TC-1

19.10.2007, otvorené 2093-krát

 

Dňa 14. októbra v skorých ranných hodinách, po vstupe do atmosféry Zeme, zanikol čínsko-európsky vedecký satelit Double Star TC-1.

Satelit TC-1 (z čínskeho Tan-Ce, t.j. Prieskumník) bol jedným z dvojičiek veľmi úspešných vedeckých satelitov projektu Double Star, skonštruovaných v rámci spolupráce Čínskej kozmickej agentúry CNSA a Európskej kozmickej agentúry ESA. Satelit bol vypustený 29. decembra 2003 a plánovanú operačnú dobu prekročil viac ako dvojnásobne. Misia Double Star bola zameraná na výskum zemskej magnetosféry a úzko spolupracovala s európskou misiou ESA-Cluster, ktorá pozostáva zo štyroch vedeckých satelitov, ktoré sú na orbite už od roku 2000.

"Double Star nebola iba misia s veľkým vedeckým prínosom, ale bol to aj významný priekopnícky čin v kooperácii medzi Európou a Čínou v oblasti výskumu vesmíru. Tam, kde vedecká komunita Cluster/Double Star začala, môžu mnohí pokračovať," uviedol David Southwood, vedecký sekretár Európskej kozmickej agentúry ESA vo svojom pozdravnom liste účastníkom projektu.

Zatiaľ čo sa osud TC-1 naplnil v súlade s jeho orbitou a zákonmi nebeskej mechaniky, jeho dvojča TC-2 zostane na svojej orbite ešte niekoľko rokov. Na palube TC-2 sa nachádza aj vedecká aparatúra NUADU, zo značnej časti vyvinutá v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach v spolupráci s partnerskými pracoviskami v Írsku, Švédsku a Číne.

Aktuálne na stránke ESA:

Štart TC-1 vo formáte Real Video

Štart TC-1 vo formáte Windows Media

Ján Baláž, ÚEF SAV


Príloha

Double Star – historicky prvá spoločná európsko-čínska misia do kozmu.
Príloha

Štyri satelity misie ESA Cluster s poetickými menami Tango, Rumba, Samba a Salsa sú na orbite už od roku 2000. Spolupráca s ďalšími dvoma satelitmi misie Double Star umožnila až šesťbodové sondovanie zemskej magnetosféry, veľmi cenné pre štúdium jej štruktúry a dynamiky.
Príloha

Satelit TC-1 počas vývojových prác v laboratóriách CAST (Chinese Academy of Satellite Technology) v Pekingu.
Príloha

TC-1 krátko pred štartom
Príloha

Vľavo: Štart TC-1 z kozmodrómu Xi-Chang dňa 29.12.2003, vpravo štart TC-2 z kozmodrómu Tai-Yuan dňa 25.7.2004. Obidva satelity vyniesla najspoľahlivejšia čínska raketa Dlhý pochod 2C.
Príloha

Orbity satelitov misie Double Star v magnetosfére Zeme.