Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

<b>Doc. Karol Flachbart</b>, riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, pri otvorení podujatia.

Košický kozmický výskum jubiluje

17. 9. 2007 | videné 3730-krát
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach zorganizoval v piatok 14. septembra spomienkový seminár.

Seminár zorganizovali v spolupráci s Technickou univerzitou Košice a Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou – bol venovaný dvom významným výročiam výskumu kozmických energetických častíc na Slovensku. Podujatie je súčasťou európskeho projektu SWEETS - Space Weather and Europe – an Educational Tool with the Sun.

Uplynulo už 50 rokov, čo sa v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka 1957 začal pravidelný monitoring kozmického žiarenia na Lomnickom štíte a zároveň 30 rokov od vypustenia prvej automatickej kozmickej vedeckej aparatúry skonštruovanej v Košiciach. Na družici Interkozmos-17, ktorá bola vypustená 24. septembra1977 z ruského kozmodrómu Pleseck, zabezpečovala košická aparatúra SK-1 registráciu kozmických neutrónov a gama žiarenia.

Okrem terajších aj bývalých pracovníkov z ÚEF SAV a Technickej univerzity sa na seminári zúčastnili aj pozvaní zahraniční "pamätníci" dr. Stanislav Fischer z Akadémie vied ČR a prof. Stilian Kavlakov z Bulharskej akadémie vied. Podujatie, ktoré sa konalo v Aule Maxima košickej Technickej univerzity, otvorili doc. Karol Flachbart, riaditeľ ÚEF a prof. Karel Kudela, vedúci Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV.

Ján Baláž
ÚEF SAV v Košiciach


Príloha: Poster Tridsať rokov v kozme.


Foto: autor