Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

výskumná pracovníčka
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5477 5625
Fax: + 421 - 2 - 5477 5584
ORCID:
Číslo ORCID