Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

zástupkyňa vedúceho ústavu
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 - 2 - 5477 5625
Výskumné zameranie:
vedecké myslenie, nepodložené presvedčenia, kognitívne omyly, intuitívne usudzovanie
ORCID:
Číslo ORCID