Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Ida Prokopčáková

odborná pracovníčka
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5477 5625
Fax: +421 - 2 - 5477 5584