Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

predsedníčka Vedeckej rady
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5477 5625
Fax: +421-2-5477 5584
ORCID:
Číslo ORCID