Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

samostatný vedecký pracovník
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
sociológia náboženstva, sociologická teória, výskum verejnej mienky, kvalitatívne metódy, sociológia umenia
ORCID:
Číslo ORCID