Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Katarína Moravanská, PhD.

vedecká pracovníčka
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: (+421) (2) 52 964 355
Fax: 02 52 964 355