Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Bohumil Búzik, PhD.

vedecký pracovník
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 529 64 355 kl.103