Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Jana Tencerová, PhD.

vedecká pracovníčka
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
emócie, fyziológia emócií, dôvera
ORCID:
Číslo ORCID