Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Spoločenskovedný ústav

Organizačná zložka

Slovenská akadémia vied
Karpatská 5
040 01 Košice
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.svusav.sk