Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Chemický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
MSc.
Aguedo Ariza
Juvissan Medalith
02/ 59410226
Bc.
Alföldyová
Barbora
02/ 59410250
 
Baláži
Ladislav
02/ 59410220
RNDr., PhD.
Baráth
Marek
02/ 59410333
Mgr., PhD.
Baráth
Peter
02/ 59410213, 02/ 59410295
  02/ 59410208
Ing. 02/ 59410260, 02/ 59410278
Mgr., PhD.
Beke
Gábor
02/ 59307433
Mgr.
Belková
Martina
neuvedený
Ing., PhD.
Bella
Maroš
02/ 59410658, 02/ 59410231
RNDr., PhD.
Bellová
Jana
02/ 59410295, 02/ 59410213
 
Bencová
Veronika
02/ 59410246
Ing., PhD.
Bertók
Tomáš
02/ 59410277, 02/ 59410259
RNDr., PhD.
Bertóková
Anikó
02/ 59410298
RNDr., PhD.
Bieliková
Sandra
02/ 59410218
RNDr., DrSc.
Biely
Peter
02/ 59410275, 02/ 59410229
Mgr., PhD. 02/ 59410298, 02/ 59410661
Ing. 02/ 59410248
  02/ 59410284
Ing., PhD.
Breierová
Emília
02/ 59410241, 02/ 59410262
Ing., PhD.
Bučko
Marek
02/ 59410319, 02/ 59410264
Ing., DrSc.
Bystrický
Slavomír
02/ 59410221
 
Cagáň
Peter
02/ 59410301
Mgr., PhD.
Capek
Peter
02/ 59410209
Ing.
Cvečko
Matej
02/ 59410266
Ing., PhD.
Čížová
Alžbeta
02/ 59410218
Mgr., PhD.
Danchenko
Maksym
02/ 59410213
RNDr., PhD. 02/ 59410286
Mgr., PhD.
Dujnič
Viera
02/ 59410290
Ing., PhD. neuvedený
Ing., PhD.
Farkaš
Pavol
02/ 59410654
doc. Ing., DrSc.
Farkaš
Vladimír
02/ 59410216, 02/ 59410242
Ing. 0902 421312
  02/ 59410299
  02/ 59410210
MSc.
Gabko
Peter
02/ 59410231
Ing., PhD.
Garajová
Soňa
02/ 59410242
 
Gažíková
Ľudmila
02/ 59410274
Ing., DrSc.
Gemeiner
Peter
02/ 59410211
 
Gúth
Dominik
02/ 59410227
 
Guthová
Jana
02/ 59410262
Mgr. 02/ 59410291
RNDr.
Hakarová
Marietta
02/ 59410318
Ing.
Haluz
Peter
02/ 59410266, 02/ 59410279
Ing., PhD.
Híreš
Michal
02/ 59410277, 02/ 59410259
Ing., DrSc.
Hirsch
Ján
02/ 59410333
RNDr., PhD.
Holazová
Alena
02/ 59410318
Mgr., PhD.
Horváthová
Ágnes
02/ 59410212, 02/ 59410242
Ing., PhD. 02/ 59410255
Ing., PhD.
Hricovíni
Michal
02/ 59410286
Ing., PhD.
Hricovíni
Miloš
02/ 59410323, 02/ 59410256
RNDr., PhD. 02/ 59410282, 02/ 59410323
Ing., PhD.
Hromádková
Zdenka
02/ 59410284
Ing.
Hrončeková
Štefánia
02/ 59410298
Mgr.
Hudák
Ľuboš
02/ 59410227
Mgr. 02/ 59410248, 02/ 59410259
 
Chválová
Beáta
02/ 59410209
Ing., PhD.
Chyba
Andrej
02/ 59410310
Mgr., PhD. 02/ 59410333
RNDr., PhD.
Jáné
Eduard
02/ 59410277
RNDr., PhD. neuvedený
 
Kalivodová
Beáta
02/ 59410231
Ing.
Kalník
Martin
02/ 59410231
Mgr., PhD. 02/ 59410246, 02/ 59410279
Ing., PhD.
Katrlík
Jaroslav
02/ 59410258
Ing.
Kianičková
Kristína
02/ 59410236
Ing., PhD.
Kis
Peter
02/ 59410246
RNDr., PhD.
Klaudiny
Jaroslav
02/ 59410321, 02/ 59410352
Mgr., PhD.
Klunda
Tomáš
02/ 59410272
Mgr., PhD.
Kohútová
Lenka
02/ 59410281, 02/ 59410352
RNDr., PhD. 02/ 59410265, 02/ 59410291
  02/ 59410208
Mgr., PhD.
Kóňa
Juraj
02/ 59410203
Bc.
Koňušiaková
Katarína
02/ 59410247
Ing., DrSc.
Koóš
Miroslav
02/ 59410254, 02/ 59410200
Ing.
Kopáčová
Mária
02/ 59410310
Ing., PhD.
Köszagová
Romana
0903 220057
Ing., PhD. 02/ 59410284
Ing. 02/ 59410657
RNDr., PhD.
Kozák
Ján
02/ 59410280, 02/ 59410227
 
Kozmon
Juraj
02/ 59410301
Mgr., PhD.
Kozmon
Stanislav
02/ 59410322
 
Kozmonová
Marcela
02/ 59410210
Ing., PhD.
Krajčovič
Tomáš
02/ 59410318
Ing., PhD.
Kremnický
Ľubomír
02/ 59410274
Mgr., PhD.
Križáková
Martina
02/ 59410258, 02/ 59410248
Mgr., PhD.
Kučerová
Danica
02/ 59410291
MSc.
Kundalia
Paras Harendra
02/ 59410226
Ing., PhD.
Květoň
Filip
02/ 59410248, 02/ 59410259
Mgr., PhD. 02/ 59410283
Mgr.
Laho
Maroš
02/ 59410281
Ing. Bc.
Lindorová
Mária
02/ 32401003
RNDr., PhD.
Lorencová
Lenka
02/ 59410248
prof. RNDr., CSc.
Lux
Alexander
02/ 60296457
Ing.
Magdolen
Peter
02/ 59410237, 02/ 59410227
RNDr., PhD. neuvedený
RNDr., PhD. neuvedený
  02/ 59410299
Ing., PhD.
Mastihuba
Vladimír
02/ 59410653, 02/ 59410246
Ing., PhD.
Mastihubová
Mária
02/ 59410655, 02/ 59410246
RNDr., DrSc.
Matulová
Mária
02/ 59410245, 02/ 59410256
Mgr., PhD. 02/ 59410218
Ing., PhD.
Mičová
Júlia
02/ 59410303
  02/ 59410333
RNDr., CSc.
Mucha
Ján
02/ 59410351, 02/ 59410295
Ing., PhD.
Nahálka
Jozef
02/ 59410255
Ing., PhD.
Nemčovič
Marek
02/ 59410213, 02/ 59410295
 
Novosad
Milan
02/ 59410227
Ing., PhD.
Pakanová
Zuzana
02/ 59410213
RNDr., PhD. 02/ 59410255
Ing.
Pančík
Filip
02/ 59410292, 02/ 59410310
Ing., CSc. 02/ 59410217, 02/ 59410656
Ing., PhD. 02/ 59410217
Ing.
Pažitná
Lucia
02/ 59410236
Ing., PhD.
Pätoprstý
Vladimír
02/ 59410239, 02/ 59410310
Bc.
Penzeš
Ondrej
02/ 59410227
doc. Ing., DrSc.
Petruš
Ladislav
02/ 59410232, 02/ 59410272
RNDr., PhD.
Petrušová
Mária
neuvedený
RNDr. 02/ 59410248
MVDr., PhD.
Pipiková
Jana
02/ 59410262
 
Pír
Miroslav
02/ 59410214, 0903 797254
 
Plšková
Margita
02/ 59410295
Ing.
Podoba
Viliam
02/ 59410299
Ing. 02/ 59410205
Mgr.
Polák
Jaroslav
neuvedený
Ing., PhD.
Poláková
Monika
02/ 59410272
prof. Ing., PhD.
Polakovič
Milan
neuvedený
Ing., PhD.
Pribulová
Božena
02/ 59410228
Mgr., PhD.
Puchart
Vladimír
02/ 59410229
Ing., PhD.
Rajninec
Miroslav
037/ 6943332
PhDr. 02/ 59410225, 02/ 59410240
 
Rudolf
Milan
02/ 59410208
 
Sabová
Kvetoslava
02/ 59410658, 02/ 59410231
RNDr.
Sasinková
Vlasta
02/ 59410260
Ing., PhD. 02/ 59410318
Ing., PhD. 02/ 59410262
 
Simandl
Peter
neuvedený
Mgr.
Siváková
Barbara
02/ 59410213
Ing., PhD.
Sládek
Vladimír
02/ 59410322
 
Smolková
Zdena
02/ 59410282
Mgr.
Stratilová
Barbora
02/ 59410243, 02/ 59410212
Ing., PhD. 02/ 59410212, 02/ 59410243
 
Šályová
Radoslava
02/ 59410211, 02/ 59410263
 
Ščepánová
Albína
02/ 59410299
Mgr., PhD.
Šedivá
Mária
02/ 59410281, 02/ 59410352
Ing., PhD.
Šesták
Sergej
02/ 59410230, 02/ 59410213
Ing., DrSc.
Šimkovic
Ivan
02/ 59410289
Mgr.
Šípošová
Kristína
02/ 59410283
  02/ 59410262
Ing., PhD.
Šoral
Michal
02/ 59410290
 
Špetko
František
02/ 59410227
Ing., PhD.
Šuchová
Katarína
02/ 59410229
  02/ 59410208
Ing.
Švec
Jozef
02/ 59410285
Ing.
Švecová
Natália
02/ 59410248
Ing., DrSc.
Tkáč
Ján
02/ 59410263
 
Tóth
Vojtech
02/ 59410235
Ing.
Turjan
Jozef
02/ 59410661
Ing., DrSc.
Tvaroška
Igor
02/ 59410324
RNDr. 02/ 59410290, 02/ 59410257
Ing., PhD.
Vadinová
Kristína
02/ 59410242
Ing., PhD.
Vadkertiová
Renáta
02/ 59410216, 02/ 59410262
Bc.
Valášik
Jaroslav
02/ 59410227
 
Vaš
Matej
02/ 59410227
Ing., PhD. 02/ 59410319
Mgr., PhD.
Vivodová
Zuzana
02/ 59410283
 
Vlčeková
Mariana
02/ 59410262
 
Voleková
Erika
02/ 59410201, 02/ 54772080
 
Voleková
Rebeca
02/ 59410247
 
Voleková
Veronika
02/ 59410299
RNDr., DrSc.
Vršanská
Mária
neuvedený
 
Weinzettlová
Scarlett
02/ 59410240
RNDr., PhD.
Ziburová
Jana
02/ 59410230, 02/ 59410213
Mgr.
Žabková
Jana
02/ 59410207

Aktualizuje: