Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 MSc. Aguedo Ariza, Juvissan Medalith  02/ 59410226
 Bc. Alföldyová, Barbora  02/ 59410250
   Baláži, Ladislav  02/ 59410220
 RNDr., PhD. Baráth, Marek  02/ 59410333
 Mgr., PhD. Baráth, Peter  02/ 59410213, 02/ 59410295
   Bednáriková, Mária  02/ 59410208
 Ing. Bedrichová, Viera  02/ 59410260, 02/ 59410278
 Mgr., PhD. Beke, Gábor  02/ 59307433
 Mgr. Belková, Martina   
 Ing., PhD. Bella, Maroš  02/ 59410658, 02/ 59410231
 RNDr., PhD. Bellová, Jana  02/ 59410295, 02/ 59410213
   Bencová, Veronika  02/ 59410246
 Ing., PhD. Bertók, Tomáš  02/ 59410277, 02/ 59410259
 RNDr., PhD. Bertóková, Anikó  02/ 59410298
 RNDr., PhD. Bieliková, Sandra  02/ 59410218
 RNDr., DrSc. Biely, Peter  02/ 59410275, 02/ 59410229
 Mgr., PhD. Blahutová, Jana  02/ 59410298, 02/ 59410661
 Ing. Blšáková, Anna  02/ 59410248
   Bordáčová, Alena  02/ 59410284
 Ing., PhD. Breierová, Emília  02/ 59410241, 02/ 59410262
 Ing., PhD. Bučko, Marek  02/ 59410319, 02/ 59410264
 Ing., DrSc. Bystrický, Slavomír  02/ 59410221
   Cagáň, Peter  02/ 59410301
 Mgr., PhD. Capek, Peter  02/ 59410209
 Mgr. Csáky, Zsófia   
 Ing. Čangelová, Katarína  02/ 59410250
 Ing., PhD. Čížová, Alžbeta  02/ 59410218
 RNDr., PhD. Demovičová, Lucia  02/ 59410286
 Mgr. Dujnič, Viera  02/ 59410290
 Ing., PhD. Ebringerová, Anna   
 Ing., PhD. Farkaš, Pavol  02/ 59410654
 doc. Ing., DrSc. Farkaš, Vladimír  02/ 59410216, 02/ 59410242
 Ing. Farkašová, Erika  0902 421312
   Fehérová, Anna  02/ 59410299
   Filipková, Eva  02/ 59410210
 Ing., PhD. Garajová, Soňa  02/ 59410242
   Gažíková, Ľudmila  02/ 59410274
 Ing., DrSc. Gemeiner, Peter  02/ 59410211
   Gúth, Dominik  02/ 59410227
   Guthová, Jana  02/ 59410262
 Mgr. Hakarová, Marietta  02/ 59410318
 Ing. Halaj, Michal   
 Ing. Haluz, Peter  02/ 59410266, 02/ 59410279
 Ing., PhD. Híreš, Michal  02/ 59410277, 02/ 59410259
 Ing., DrSc. Hirsch, Ján  02/ 59410333
 RNDr., PhD. Holazová, Alena  02/ 59410277
 Mgr. Horváthová, Ágnes  02/ 59410212, 02/ 59410242
 Ing., PhD. Hrabárová, Eva  02/ 59410255
 Ing., PhD. Hricovíni, Michal  02/ 59410286
 Ing., PhD. Hricovíni, Miloš  02/ 59410323, 02/ 59410256
 RNDr., PhD. Hricovíniová, Zuzana  02/ 59410282, 02/ 59410323
 Ing., PhD. Hromádková, Zdenka  02/ 59410284
 Ing. Hrončeková, Štefánia  02/ 59410298
 Mgr. Hudák, Ľuboš  02/ 59410227
 Mgr. Chocholová, Erika  02/ 59410248, 02/ 59410259
   Chválová, Beáta  02/ 59410209
 Ing., PhD. Chyba, Andrej  02/ 59410310
 Mgr. Jakubčinová, Jana  02/ 59410333
 RNDr., PhD. Jáné, Eduard  02/ 59410277
   Kalivodová, Beáta  02/ 59410231
 Ing. Kalník, Martin  02/ 59410231
   Kanská, Alžbeta  02/ 59410239, 02/ 59410310
 Mgr., PhD. Karnišová Potocká, Elena  02/ 59410246, 02/ 59410279
 Ing., PhD. Katrlík, Jaroslav  02/ 59410258
 Ing. Kianičková, Kristína  02/ 59410236
 Ing., PhD. Kis, Peter  02/ 59410246
 RNDr., PhD. Klaudiny, Jaroslav  02/ 59410321, 02/ 59410352
 Mgr., PhD. Klunda, Tomáš  02/ 59410272
 Mgr., PhD. Kohútová, Lenka  02/ 59410281, 02/ 59410352
 RNDr., PhD. Kollárová, Karin  02/ 59410265, 02/ 59410291
   Komačková, Janka  02/ 59410208
   Kompaník, Ľudovít  02/ 59410227
 Mgr., PhD. Kóňa, Juraj  02/ 59410203
 Ing., DrSc. Koóš, Miroslav  02/ 59410254, 02/ 59410200
 Ing. Kopáčová, Mária  02/ 59410310
 Ing. Köszagová, Romana  0903 220057
 Ing., PhD. Košťálová, Zuzana  02/ 59410284
 Ing. Kováčová, Hana  02/ 59410657
 RNDr., PhD. Kozák, Ján  02/ 59410280, 02/ 59410227
 Mgr., PhD. Kozmon, Stanislav  02/ 59410322
 Ing., PhD. Krajčovič, Tomáš  02/ 59410318
 Ing., PhD. Kremnický, Ľubomír  02/ 59410274
 Mgr., PhD. Križáková, Martina  02/ 59410258, 02/ 59410248
   Križan, Dušan  02/ 59410301
 Mgr. Kubalová, Dominika   
 Mgr., PhD. Kučerová, Danica  02/ 59410291
 MSc. Kundalia, Paras Harendra  02/ 59410226
 Ing. Květoň, Filip  02/ 59410248, 02/ 59410259
 Mgr. Labancová, Eva  02/ 59410283
 Mgr. Laho, Maroš  02/ 59410281
   Lešťanská, Helena  02/ 59410299
 RNDr., PhD. Lišková, Desana  02/ 59410265
 RNDr., PhD. Lorencová, Lenka  02/ 59410248
 prof. RNDr., CSc. Lux, Alexander  02/ 60296457
 Ing. Magdolen, Peter  02/ 59410237, 02/ 59410227
 RNDr., PhD. Machová, Eva   
 RNDr., PhD. Malovíková, Anna   
   Masarovičová, Elena  02/ 59410299
 Ing., PhD. Mastihuba, Vladimír  02/ 59410653, 02/ 59410246
 Ing., PhD. Mastihubová, Mária  02/ 59410655, 02/ 59410246
 RNDr., DrSc. Matulová, Mária  02/ 59410245, 02/ 59410256
 Ing., PhD. Mičová, Júlia  02/ 59410303
 Mgr. Mišová, Ivana   
   Morháčová, Eva  02/ 59410333
 RNDr., CSc. Mucha, Ján  02/ 59410351, 02/ 59410295
 Ing., PhD. Nahálka, Jozef  02/ 59410255
 Ing., PhD. Nemčovič, Marek  02/ 59410213, 02/ 59410295
   Novosad, Milan  02/ 59410227
   Orthová, Nadežda  02/ 59410206
 Ing., PhD. Pakanová, Zuzana  02/ 59410213
 RNDr., PhD. Palenčárová, Klaudia  02/ 59410255
 Ing. Pančík, Filip  02/ 59410292, 02/ 59410310
 Ing., CSc. Paulovičová, Ema  02/ 59410217, 02/ 59410656
 Ing., PhD. Paulovičová, Lucia  02/ 59410217
 Ing. Pažitná, Lucia  02/ 59410236
 Ing., PhD. Pätoprstý, Vladimír  02/ 59410239, 02/ 59410310
 Bc. Penzeš, Ondrej  02/ 59410227
 doc. Ing., DrSc. Petruš, Ladislav  02/ 59410232, 02/ 59410272
 RNDr., PhD. Petrušová, Mária   
 RNDr. Pinková Gajdošová, Veronika  02/ 59410248
 MVDr., PhD. Pipiková, Jana  02/ 59410262
   Pír, Miroslav  02/ 59410214, 0903 797254
   Plšková, Margita  02/ 59410295
 Ing. Płoska, Justyna  02/ 59410266
 Ing. Podoba, Viliam  02/ 59410299
 Ing. Podobová, Ema  02/ 59410205
 Ing., PhD. Poláková, Monika  02/ 59410272
 prof. Ing., PhD. Polakovič, Milan   
 Ing., PhD. Pribulová, Božena  02/ 59410228
 Mgr., PhD. Puchart, Vladimír  02/ 59410229
 PhDr. Riganová, Eva  02/ 59410225, 02/ 59410240
   Sabová, Kvetoslava  02/ 59410658, 02/ 59410231
 RNDr. Sasinková, Vlasta  02/ 59410260
 Ing., PhD. Schenkmayerová, Andrea  02/ 59410318
 Ing., PhD. Schusterová, Hana  02/ 59410262
   Simandl, Peter   
 Mgr. Siváková, Barbara  02/ 59410213
 Ing., PhD. Sládek, Vladimír  02/ 59410322
   Smolková, Zdena  02/ 59410282
 Mgr. Stratilová, Barbora  02/ 59410243, 02/ 59410212
 Ing., PhD. Stratilová, Eva  02/ 59410212, 02/ 59410243
   Šályová, Radoslava  02/ 59410211, 02/ 59410263
 Mgr., PhD. Šedivá, Mária  02/ 59410281, 02/ 59410352
 Ing., PhD. Šesták, Sergej  02/ 59410230, 02/ 59410213
 Ing., DrSc. Šimkovic, Ivan  02/ 59410289
 Mgr. Šípošová, Kristína  02/ 59410283
   Šoltésová, Alena  02/ 59410262
   Špetko, František  02/ 59410227
 Ing., PhD. Šuchová, Katarína  02/ 59410229
   Švančarová, Oľga  02/ 59410208
 Ing. Švec, Jozef  02/ 59410285
 Ing., DrSc. Tkáč, Ján  02/ 59410263
   Tóth, Vojtech  02/ 59410235
 Ing. Turjan, Jozef  02/ 59410661
 Ing., DrSc. Tvaroška, Igor  02/ 59410324
 RNDr. Uhliariková, Iveta  02/ 59410290, 02/ 59410257
 Ing., PhD. Vadinová, Kristína  02/ 59410242
 Ing., PhD. Vadkertiová, Renáta  02/ 59410216, 02/ 59410262
 Mgr., PhD. Valáriková, Jana  02/ 59410218
 Bc. Valášik, Jaroslav  02/ 59410227
   Vaš, Matej  02/ 59410227
 Ing., PhD. Vikartovská, Alica  02/ 59410319
 Mgr., PhD. Vivodová, Zuzana  02/ 59410283
   Vlčeková, Mariana  02/ 59410262
   Voleková, Erika  02/ 59410201, 02/ 54772080
   Voleková, Veronika  02/ 59410299
 RNDr., DrSc. Vršanská, Mária   
   Weinzettlová, Scarlett  02/ 59410240
 RNDr., PhD. Ziburová, Jana  02/ 59410230, 02/ 59410213
 Mgr. Žabková, Jana  02/ 59410207
   Žišková, Dana  02/ 59410263

Aktualizuje: