Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav dejín umenia

Organizačná zložka
Materská pôda: Centrum vied o umení SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.dejum.sav.sk