Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Sociologický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
doc. PhDr., CSc.
Dilbar
Emeritná pracovníčka
02/529 64 355
Mgr. Ing., PhD.
Miloslav
02/ 529 64 355 kl.112
PhDr., PhD.
Bohumil
02/ 529 64 355 kl.103
Ing.
Mária
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Monika
02/ 529 64 355 kl.105
 
Silvia
02/ 5296 8125
Mgr.
Katarína
neuvedený
PhD.
Elżbieta
neuvedený
Mgr., CSc.
Ľubomír
02/529 64 355
PhDr., CSc.
Peter
02/52964355
Mgr.
Zuzana
neuvedený
Mgr.
Kamil
neuvedený
Mgr.
Paula
neuvedený
PhDr.
Elena
02 / 529 643 55 kl. 107
Ing. Arch.
Mária
neuvedený
Mgr., PhD.
Robert
02 / 5296 4355 kl. 102
Mgr.
Simona
02/52 96 43 55 kl. 103
PhDr., CSc.
Vladimír
02/5296 4355 kl.102
PhDr., CSc.
Zuzana
02/52 96 43 55 kl.104
Mgr.
Vladimíra
neuvedený
Mgr., PhD.
Jana
02/52 96 43 55 kl.109
Ing., Ph.D.
Petr
02/ 5296 4355 kl. 102
prof. PhDr., PhD.
Silvia
02 / 5296 2315
PhDr., PhD.
Katarína
(+421) (2) 52 964 355
Mgr.
Marianna
02/ 529 64 355
Mgr.
Dominika
neuvedený
PhDr., CSc.
Magdalena
02/529 64 355 kl. 106
 
Emília
02/529 64 355
Mgr., PhD.
Zuzana
02/52 96 43 55 kl.109
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 529 64 355 kl.108
Mgr., PhD.
Jana
02/52 96 43 55 kl.105
PhDr.
Mária
02/ 529 64 355 kl.101
MA
Patrícia
neuvedený
Mgr.
Ľubomír
neuvedený
Mgr.
Juraj
neuvedený
 
Jarmila
neuvedený
 
Jarmila
02/52 96 43 55 kl.110
Mgr., PhD.
Miroslav
02/52 96 43 55 kl.108
Mgr.
Terézia
neuvedený
PhDr., CSc.
Ľudovít
Emeritný pracovník
02/529 64 355
Mgr., PhD.
Jozef
02/529 64 355
Mgr.
Milan
02 / 529 64 355 kl.108
Mgr., PhD.
Dominik
02 / 529 64 355 kl. 102

Aktualizuje: