Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Sociologický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
doc. PhDr., CSc.
Alieva
Dilbar
Emeritná pracovníčka
02/529 64 355
Mgr. Ing., PhD.
Bahna
Miloslav
02/ 529 64 355 kl.112
PhDr., PhD.
Búzik
Bohumil
02/ 529 64 355 kl.103
Ing.
Bystrianska
Mária
neuvedený
prof. PhDr., CSc. 02/ 529 64 355 kl.105
 
Danišová
Silvia
02/ 5296 8125
Mgr.
Deáková
Katarína
neuvedený
PhD.
Drążkiewicz
Elżbieta
neuvedený
Mgr., CSc.
Falťan
Ľubomír
02/529 64 355
PhDr., CSc.
Gajdoš
Peter
02/52964355
Mgr.
Huráková
Zuzana
neuvedený
Mgr.
Charvát
Kamil
neuvedený
Mgr.
Ivanková
Paula
neuvedený
PhDr.
Kajabová
Elena
02 / 529 643 55 kl. 107
Ing. Arch.
Klaučová
Mária
neuvedený
Mgr., PhD.
Klobucký
Robert
02 / 5296 4355 kl. 102
Mgr.
Konečná
Simona
02/52 96 43 55 kl. 103
PhDr., CSc.
Krivý
Vladimír
02/5296 4355 kl.102
PhDr., CSc.
Kusá
Zuzana
02/52 96 43 55 kl.104
Mgr.
Lauko Jacková
Vladimíra
neuvedený
Mgr., PhD.
Lindbloom
Jana
02/52 96 43 55 kl.109
Ing., Ph.D. 02/ 5296 4355 kl. 102
prof. PhDr., PhD.
Miháliková
Silvia
02 / 5296 2315
PhDr., PhD.
Moravanská
Katarína
(+421) (2) 52 964 355
Mgr.
Mrva
Marianna
neuvedený
Mgr.
Mrva
Marianna
02/ 529 64 355
Mgr.
Orišková
Dominika
neuvedený
PhDr., CSc.
Piscová
Magdalena
02/529 64 355 kl. 106
 
Pribelová
Emília
02/529 64 355
Mgr., PhD. 02/52 96 43 55 kl.109
Mgr., PhD.
Strapcová
Katarína
02/ 529 64 355 kl.108
Mgr., PhD. 02/52 96 43 55 kl.105
PhDr.
Suríková
Mária
02/ 529 64 355 kl.101
MA
Szoradová
Patrícia
neuvedený
Mgr.
Šottník
Ľubomír
neuvedený
Mgr.
Štefanec
Juraj
neuvedený
 
Štrbavá
Jarmila
neuvedený
 
Štrbavá
Jarmila
02/52 96 43 55 kl.110
Mgr., PhD.
Tížik
Miroslav
02/52 96 43 55 kl.108
Mgr.
Tomáschová
Terézia
neuvedený
PhDr., CSc.
Turčan
Ľudovít
Emeritný pracovník
02/529 64 355
Mgr., PhD.
Zagrapan
Jozef
02/529 64 355
Mgr.
Zeman
Milan
02 / 529 64 355 kl.108
Mgr., PhD.
Želinský
Dominik
02 / 529 64 355 kl. 102

Aktualizuje: