Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Ing., PhD. Bahna, Miloslav  02/ 529 64 355 kl.111
 PhDr., PhD. Búzik, Bohumil  02/ 529 64 355 kl.103
 Ing. Bystrianska, Mária   
 prof. PhDr., CSc. Čambáliková, Monika  02/ 529 64 355 kl.105
   Danišová, Silvia  02/ 5296 8125
 Mgr. Deáková, Katarína   
 Mgr., CSc. Falťan, Ľubomír  02/529 64 355
 PhDr., CSc. Gajdoš, Peter  02/52964355
 Mgr. Huráková, Zuzana   
 Mgr. Charvát, Kamil   
 Mgr. Ivanková, Paula   
 PhDr. Kajabová, Elena  02 / 529 643 55 kl. 107
 Ing. Arch. Klaučová, Mária   
 Mgr., PhD. Klobucký, Robert  02 / 5296 4355 kl. 102
 PhDr., CSc. Krivý, Vladimír  02/5296 4355 kl.102
 PhDr., CSc. Kusá, Zuzana  02/52 96 43 55 kl.104
 Mgr. Lauko Jacková, Vladimíra   
 Mgr., PhD. Lindbloom, Jana  02/52 96 43 55 kl.109
 prof. PhDr., PhD. Miháliková, Silvia  02 / 5296 2315
 PhDr., PhD. Moravanská, Katarína  (+421) (2) 52 964 355
 Mgr. Mrva, Marianna   
 Mgr. Orišková, Dominika   
 PhDr., CSc. Piscová, Magdalena  02/529 64 355 kl. 106
   Pribelová, Emília  02/529 64 355
 Mgr., PhD. Strapcová, Katarína  02/ 529 64 355 kl.108
 Mgr., PhD. Strussová, Jana  02/52 96 43 55 kl.105
 PhDr. Suríková, Mária  02/ 529 64 355 kl.101
 Mgr. Šottník, Ľubomír   
 Mgr. Štefanec, Juraj   
   Štrbavá, Jarmila   
   Štrbavá, Jarmila  02/52 96 43 55 kl.110
 Mgr., PhD. Tížik, Miroslav  02/52 96 43 55 kl.108
 Mgr., PhD. Zagrapan, Jozef   
 Mgr. Zeman, Milan  02/52 96 43 55 kl.108
 Mgr., PhD. Želinský, Dominik  02 / 5296 4355 kl. 102

Aktualizuje: