Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 59410 kl. 501

Sekretariát

Tel: +421-2-59410 501

Detašované pracoviská

Vrbovská cesta 5051/110
92101 Piešťany
Ústav vznikol ako Kabinet fyziky SAV, r. 1957 bol premenovaný na Laboratórium fyziky a od r. 1963 nesie terajší názov. Je orientovaný na vedeckovýskumnú činnosť vo fyzike kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym ochladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), v jadrovej fyzike (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), v subjadrovej fyzike (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové QCD metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a v kvantovej optike. Ústav je rozsiahle zapojený do systému európskych projektov a spolupracuje s významnými strediskami svetovej fyziky (CERN – Ženeva, ICTP – Terst, SÚJV Dubna, atď.).