Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Arborétum Mlyňany SAV (do 30.6.2014)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Arborétum Mlyňany SAV
Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.arboretum.sav.sk