Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Geografický časopis

Domovský ústav: Geografický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0016-7193 (print)
ISSN 2453-8787 (online)

Jazyk: slovenský, anglický, český

Web: http://geograficky-casopis.sav.sk/

E-mail:
Adresa:
Geografický časopis - redakcia,
Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovak Republic

Hlavný redaktor: Vladimír Ira, geogira@savba.sk
Výkonný redaktor: Pavel Šuška, geogsusk@savba.sk
Výkonný redaktor: Daniel Michniak, geogmich@savba.sk

Geografický časopis vychádza štvrťročne ako Open Access.
Príspevky v časopise sú šírené pod licenciou Creative Commons 4.0 Atribution-NonCommercial. Publikované články alebo ich časti je možné opakovane používať za predpokladu, že budú uvedené mená autorov a budú slúžiť len na nekomerčné účely.

The Geographical Journal is published quarterly as an Open Access journal.
Contributions in the journal are distributed under the license Creative Commons 4.0 Atribution-NonCommercial. Published articles or their parts may be reused provided that the names of the authors are mentioned and will serve only for non-commercial purposes.

The journal publishes original and timely scientific articles that advance knowledge in all the fields of geography and significant contributions from the related disciplines. Papers devoted to geographical research of regions and localities (main focus on Slovakia and Central and Eastern Europe) and to theoretical and methodological questions of geography are especially welcome. Papers are written in the Slovak language with English summary or in English and occasionally in some other world languages.