Aktuality

nové

TRIDSAŤ ROKOV SAMOSTATNOSTI SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY (1993 - 2023)

Pri príležitosti 70. výročia založenia SAV a 30. výročia vzniku Slovenskej a Českej republiky sa 23. a 24. októbra 2023 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční podujatie s názvom "Tridsať rokov samostatnosti Slovenskej a Českej...

Psychológ Jan-Willem van Prooijen vystúpil na sympóziu...

2. 10. 2023 | Konferencia | Konšpirácia
V stredu, 27. septembra sa v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) sa konala verejná...

Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, v....

2. 10. 2023 | Výročie
Virologický ústav si pripomenul 70. výročie svojho vzniku. Význam, kvalita vedeckých pracovníkov,...

Aktuálne problémy hydrológie - konferencia s medzinárodnou...

2. 10. 2023
Pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. a 70. výročia založenia...

Ústav krajinnej ekológie SAV počas Noci výskumníkov...

2. 10. 2023 | Popularizácia
Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci so Slovenskou ekologickou spoločnosťou...

Podcasty

Vedecký podcast SAV sa vo svojej najnovšej špeciálovej epizóde venuje nielen blížiacim sa voľbám do Národnej rady SR, ale aj aktuálnemu stavu slovenskej spoločnosti. Zároveň načrtáva niektoré procesy, ktoré rezonujú...
Slovenská akadémia vied (SAV) v lete predstavila druhý diel populárno-náučnej publikácie Zmena klímy, zameranej na súčasné vedecké poznatky o tomto fenoméne očami spoločenských vied
Do tretice opäť vo Vedeckom podcaste SAV – špeciálne naživo pred publikom a hlavne slávnostne, v rámci osláv 70. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied. Pozvanie do špeciálnej epizódy podcastu SAV, ktorá sa nahrávala...

Konferencie a odborné podujatia

Október 2023
P U S Š P S N
      1
2345 »   6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 20236 »   6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2023
»   DARIAH Day Slovakia 2023
78
91011 »   Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV)12 »   Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV)131415
16 »   Medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i.17 »   Medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i.
»   Textologický seminár III
18 »   Medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i.
»   12. medzinárodná Slovko 2023
»   Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV
19 »   12. medzinárodná Slovko 2023
»   Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV
»   Politická socializácia v stredovýchodnej Európe
20 »   12. medzinárodná Slovko 2023
»   Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV
»   Politická socializácia v stredovýchodnej Európe
21 »   Politická socializácia v stredovýchodnej Európe
»   Viacjazyčnosť v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku
22 »   XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“
23 »   XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“2425 »   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy26 »   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy27 »   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy2829
3031     

Najbližšie udalosti

6
október
2023
Klemensova 19, Bratislava