Aktuality

nové

Aktuálne problémy hydrológie - konferencia s medzinárodnou účasťou

2. 10. 2023
Pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. a 70. výročia založenia SAV zorganizoval Ústav hydrológie SAV, v. v. i. v spolupráci so Slovenským výborom pre hydrológiu, pod záštitou ministra ŽP SR a predsedu SAV prof....

Ústav krajinnej ekológie SAV počas Noci výskumníkov...

2. 10. 2023 | Popularizácia
Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci so Slovenskou ekologickou spoločnosťou...

Sólo pre neurovedu vo Vede SK

2. 10. 2023
„Prial by som si, keby sme sa viac zblížili s klinickou sférou,“ želá si riaditeľ Neurobiologického...

Jedinečná príležitosť na ročnú stáž v...

28. 9. 2023 | Aktuality | Výzva
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (OMS Ú SAV) dáva do pozornosti štipendium, ktoré ponúka...

Oslávte svetový deň srdca so SAV na Noci...

28. 9. 2023 | Popularizácia | Pozvánka
Koncom septembra si pravidelne pripomíname Svetový deň srdca. Pri tejto príležitosti sa do osvety...

Podcasty

Vedecký podcast SAV sa vo svojej najnovšej špeciálovej epizóde venuje nielen blížiacim sa voľbám do Národnej rady SR, ale aj aktuálnemu stavu slovenskej spoločnosti. Zároveň načrtáva niektoré procesy, ktoré rezonujú...
Slovenská akadémia vied (SAV) v lete predstavila druhý diel populárno-náučnej publikácie Zmena klímy, zameranej na súčasné vedecké poznatky o tomto fenoméne očami spoločenských vied
Do tretice opäť vo Vedeckom podcaste SAV – špeciálne naživo pred publikom a hlavne slávnostne, v rámci osláv 70. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied. Pozvanie do špeciálnej epizódy podcastu SAV, ktorá sa nahrávala...

Konferencie a odborné podujatia

Október 2023
P U S Š P S N
      1
2345 »   6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 20236 »   6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 202378
91011 »   Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV)12 »   Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV)131415
16 »   Medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i.17 »   Medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i.
»   Textologický seminár III
18 »   Medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i.
»   12. medzinárodná Slovko 2023
»   Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV
19 »   12. medzinárodná Slovko 2023
»   Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV
»   Politická socializácia v stredovýchodnej Európe
20 »   12. medzinárodná Slovko 2023
»   Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV
»   Politická socializácia v stredovýchodnej Európe
21 »   Politická socializácia v stredovýchodnej Európe
»   Viacjazyčnosť v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku
22 »   XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“
23 »   XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“2425 »   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy26 »   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy27 »   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy2829
3031